Nieuwe eisen MDV-stal melkveehouderij

 
Nieuwe eisen MDV-stal melkveehouderij
Gepubliceerd: 14-01-2023, laatst gewijzigd: 02-10-2023

Investeringen die in de Milieulijst zijn opgenomen dragen bij aan duurzaamheid. Met een duurzame investering kunt u mogelijk profiteren van fiscale voordelen, zoals extra afschrijvingspotentieel en de mogelijkheid van vrijwillig afschrijven in plaats van volgens een vast schema.  

In de melkveehouderij kan dit interessant zijn als we te maken hebben met een hogere melkprijs en daardoor een hogere winst.  

MDV-stal 

Eén van de investeringen op de Milieulijst 2023 betreft de ‘Duurzame melkveestal’. Zo’n stal wordt gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en wordt daarom ook wel Maatlat- of MDV-stal genoemd. Het gaat om een veestal met een lagere milieubelasting en met maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld diergezondheid en dierenwelzijn, die hierdoor bijdraagt aan verduurzaming van de veehouderij.   

Grondgebondenheid 

Vanaf dit jaar moet een nieuwe maatlatstal gebouwd worden op een grondgebonden bedrijf. Wat precies onder ‘grondgebonden’ wordt verstaan, is bij de RVO nog niet helder. De RVO stelt dat alle op het bedrijf geproduceerde dierlijke mest op het bedrijf moet worden aangewend en dat het ministerie werkt aan een norm voor grondgebondenheid. Zodra het ministerie deze heeft vastgesteld, geldt deze norm.  

Verleende in plaats van aangevraagde vergunning 

Een nieuwe voorwaarde voor erkenning als MDV-stal is dat er een omgevingsvergunning moet zijn en indien van toepassing, een vergunning Wet Natuurbescherming. Voorheen volstond een vergunningsaanvraag.  

Maximaal aantal dierplaatsen 

Daarnaast is een nieuwe en bijzondere eis dat de stal maximaal 250 dierplaatsen mag hebben.  

Advies 

Volledige grondgebondenheid voor de melkveehouderij zou in 2030 worden ingevoerd. Door deze eis nu al aan de maatlatstal te koppelen, wordt de eis van volledige grondgebondenheid naar voren gehaald. Zeker bij plannen voor nieuwbouw, is het dus nu al zaak om na te gaan hoe het bedrijf aan de eis van volledige grondgebondenheid kan gaan voldoen.   

Ook is het zaak om bij bouwplannen rekening te houden met een langdurig traject voor de vergunningsaanvraag. Zodat aan de eis voor de maatlatstal kan worden voldaan en de fiscale voordelen van de maatlatstal in de praktijk ook echt kunnen worden benut.  

Toekomstbestendig ondernemen 

De Flynth adviseurs zijn graag uw sparringpartner. Haal meer uit uw duurzame investering en bespreek samen de mogelijkheden om uw bedrijf toekomstbestendig te maken. Betrek een adviseur Gebouw en Omgeving bij uw plannen, voor advies rondom uw bedrijfslocatie, vergunningen en regelgeving.  

Daarbij kunt u ook denken aan het nemen van energiebesparende maatregelen. Wilt u meer energie uit uw bedrijf halen? Download het stappenplan!   

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: