Focus op energie

Samenwerken aan duurzaam rendement

Focus op energie

Flynth en Rombou staan ondernemers gezamenlijk bij op alle niveaus van uitdagingen rond de energietransitie. De adviseurs energietransitie van Flynth en Rombou doen haalbaarheidsanalyses voor investeringen in duurzame energietoepassingen, verzorgen subsidieaanvragen, onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking bij verduurzaming, maar zijn ook uw partner voor vergunningaanvragen, architectuur of bouwbegeleiding. ‘Samen werken aan duurzaam rendement’ is onze missie.  

Trias Energetica

Inspanningen om tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering te komen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:

 1. Energie besparen
 2. Hernieuwbare energie en restwarmte
 3. Efficiënt gebruik fossiele energie

Om een optimale energie mix voor uw bedrijf te bepalen zijn veel zaken van invloed. Lokale beschikbaarheid van bronnen, baseload vs piekvraag, backup installatie, kosten en baten, toekomstplannen, laag temperatuur verwarming, LED, schermen, ontvochtiging, CO2 voorziening. Veel besparende technieken en duurzame energievormen hebben een direct effect op de teelt, waardoor een klimaat neutrale bedrijfsvoering maatwerk is.

 

Verminderen van de energievraag is de eerste stap naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering.  De isolatie van een kas met enkelglas is niet bepaald gunstig. Met het isoleren van de buitenschil met een of meer schermen kunnen forse besparingen gehaald worden. Maar ook het verminderen van gietbeurten, beperken van uitstraling of het gebruik van LED lampen in plaats van HPS zorgen voor een lagere energievraag. De meeste mogelijkheden om de energievraag te verminderen hebben direct invloed op de teelt. En aangezien een ondernemer in de eerste plaats teler is, komen de planten altijd op de eerste plaats. Door onderzoeken en praktijkervaring met Het Nieuwe Telen is de laatste 10 jaar veel kennis opgedaan over de teeltkundige en plantfysiologische kant van telen met de optimale omstandigheden voor de plant. Toevallig kan hiermee ook nog eens veel energie bespaard worden.

Wilt u investeren in energiebesparende maatregelen, zoals LED belichting, energieschermen of LT-verwarming? Flynth Rombou helpt u met het bepalen de technische en financiële haalbaarheid.

Diensten:

 • Haalbaarheidsstudie
 • Scenario berekeningen
 • Optimalisatie energiemix

Meer weten over de energiebesparende maatregelen en de Energiebesparingsplicht?

 1. Hernieuwbare energie en restwarmte

Hernieuwbare energiebronnen zoals aardwarmte en zonnepanelen zijn bij velen wel bekend. Ook technieken als Aquathermie, waarbij een warmtepomp warmte aan het oppervlaktewater onttrekt, of waterstof kunnen een plaats krijgen in de energiemix. Op korte termijn lijkt Aquathermie al interessant al is dit wel sterk afhankelijk van de lokale beschikbaarheid van oppervlaktewater en is het gebruik van seizoensopslag gewenst. De technieken van waterstof productie en opslag ontwikkelen de laatste jaren ook snel.

Wilt u in uw situatie het handelingsperspectief in kaart brengen voor verduurzaming? Flynth Rombou helpt u met strategische energie advies en bepaald met u de impact van verschillende scenario’s.

Diensten:

 • Quickscan energie
 • Strategisch energie plan
 • Scenario berekeningen
 • Optimalisatie energieproducenten korte en lange termijn
 • Financiering en subsidies.

 

Met de toename van zonneweiden en windparken wordt het elektriciteitsnet steeds gevoeliger voor (lokale) over- en onder belasting. Voor de glastuinbouwsector ligt hier niet alleen een kans om snel met de WKK te schakelen, maar ook Power-to-Heat is op volatiele energie markt een optie. Bij Power-to-heat wordt een overschot aan elektra op het net omgezet in warmte. Bestaande warmte buffers bieden veel ruimte om onbalans in het net af te vlakken en tegen een voordelig stroom tarief warmte te maken. Zeker in gebieden waar het elektriciteitsnet nu overbelast is (gebieden in Noord-Holland) kan dit welkome een oplossing bieden.

Wilt u bedreigingen in uw energie situatie omzetten in kansen? Flynth Rombou is de sparringsparner om out-of-the-box oplossingen te vinden voor uw specifieke situatie.

Diensten:

 • Strategisch energieadvies
 • Technisch advies op operationeel niveau

 

Zonnepanelen op een schuurdak of in veldopstelling naast het bedrijf kunnen een stukje van de elektravraag afdekken. Voor bedrijven met een forse koelvraag is dit zeker interessant. De koelvraag is immers het hoogst als de zon schijnt. Maar ook zonder koeling kan zonne-energie een rendabele aanvulling zijn in de energiemix.

Ben u geïnteresseerd wat zonne-energie voor uw bedrijf kan betekenen? Flynth Rombou kan u ontzorgen bij het totale project.

Diensten:

 • Haalbaarheidsberekening zonnepanelen incl. fiscale voordelen (Advies op maat)
 • Bestemmingsplan wijzigingen
 • Vergunningen
 • Projectbegeleiding incl. netaansluiting
 • Contracten i.g.v. huurdak

Voor veel investeringen in hernieuwbare energie zijn subsidies mogelijkheden zoals SDE+ en EIA.

https://www.flynth.nl/advies/subsidies/sde

https://www.flynth.nl/advies/subsidies/sde/zonnepanelen

Met de WKK gaat de tuinbouwsector al veel efficiënter om met aardgas dan grote energiecentrales die de warmte in de zee lozen. Daarnaast zijn WKK’s snel te schakelen. Dit maakt ze uitermate geschikt om ook in de toekomst te blijven inzetten op piekvraag, onbalans, calamiteiten en de onrendabele top. Waar veel hernieuwbare bronnen en restwarmtebronnen op baseload worden ingezet, blijft een flexibele energiebron noodzakelijk.

Met een warmtepomp op de rookgascondensor van de WKK worden de rookgassen verder afgekoeld en kan nog ca. 10% extra warmte uit de rookgassen gewonnen worden.

Wilt u uw energiemix verduurzamen maar weet u niet waar te beginnen? De adviseurs van Flynth Rombou brengen structuur in de mogelijkheden en stellen samen met u een toekomst bestendig plan op.

Diensten:

 • Quickscan energie
 • Strategisch energie advies / energie transitie

Heeft u uw "Focus op Energie" en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw onderneming. Neem dan contact op. Onze adviseurs helpen u graag.