EED Energie-Audit

Bespaar energie met Flynth en laat onze experts een Energie-Audit voor u uitvoeren.

EED Energie-Audit

EED Energie-Audit goed geregeld

Grote bedrijven zijn verplicht elke vier jaar een Energie-Audit (EED) uit te voeren en het auditverslag in te dienen bij de overheid. De Energie-Audit biedt inzicht in het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een bedrijf. Wilt u uw Energie-Audit eenvoudig en snel uitvoeren volgens de officiële richtlijnen? Onze experts doen het graag voor u.

Waarom Flynth?

De experts van Flynth kunnen de Energie-Audit voor u uitvoeren en volgens de eisen rapporteren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij spreken de taal van het bevoegd gezag en kennen de voorwaarden voor de EED. We zorgen dat u voldoet aan uw verplichtingen en bieden bruikbare energiebesparende maatregelen waarmee u kosten kunt besparen. Mogelijk maakt u ook aanspraak op fiscale voordelen en subsidieregelingen. Samen halen we meer energie uit uw bedrijf.

Hebt u een grote onderneming, die geen kmo-status (kleine, middelgrote en micro-ondernemingen) heeft volgens de Europese uitgangspunten? Dan bent u verplicht de EED uit te voeren. Er is sprake van een grote onderneming als uw onderneming (of inrichting):

  • bestaat uit 250 fte of meer, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro heeft én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Bedrijven die een Energie-Audit moeten uitvoeren, dienen dit maximaal vier jaar na de vorige EED te doen. Mogelijk moet u ook aan de informatieplicht voldoen. In dat geval moeten energiebesparende maatregelen uiterlijk 1 december 2023 ingediend zijn bij de overheid. Let op: het rapporteren voor de informatieplicht gaat per inrichting, maar geldt alleen voor inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Het kan dus zijn dat een bedrijf met EED-plicht meerdere meldingen dient te doen, namelijk per inrichting/locatie met een verbruik boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalenten). Lees meer over de informatieplicht.

Update: RVO meldt op RVO.nl dat er storingen zijn geweest in het formulier informatieplicht. De omgevingsdiensten, die de uitvoering van het toezicht op de informatieplicht energiebesparing verzorgen, zijn bereid om te wachten het met aanschrijven van de nog niet gemelde bedrijven en instellingen tot 1 januari 2024. Zo hebt u iets meer tijd om te voldoen aan uw informatieplicht. 

De energie-audit van Flynth bestaat uit:

Onze experts maken een inventarisatie van uw bedrijf en brengen energiestromen en -verbruik in beeld. We richten ons op gebouwen, processen, installaties en vervoer.

Alle energiestromen worden geanalyseerd. Wat zijn de grote energieverbruikers? Hoe is het energieverbruik verdeeld en waar kunnen we energie besparen?

We werken energiebesparende maatregelen uit die passen bij de strategie van uw bedrijf. Wij geloven dat de juiste energiebesparende maatregelen ook kostenbesparend zijn.

We dienen het Energie Audit rapport in bij het bevoegd gezag. Hiermee voldoet u officieel aan uw verplichting.

De subsidieadviseurs van Flynth kunnen voor uw bedrijf beoordelen of er binnen de voorgestelde maatregelen subsidievoordelen of fiscale voordelen te behalen zijn.

De adviseurs Gebouw en Omgeving kunnen de benodigde vergunningen aanvragen en zorgen voor een optimale inpassing en doorvoering van energiebesparende maatregelen.

Vraag een intake aan

Maak gebruik van onderstaand contactformulier voor het aanvragen van een intake. We nemen dan contact met u op. Wilt u eerst meer informatie ook dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.