Gebouw en Omgeving

Samen werken aan duurzaam rendement

Gebouw en Omgeving

Zit er genoeg groei in uw bedrijf?

Wilt u uw bedrijf laten groeien? Bijvoorbeeld door het bouwen van een bedrijfspand of stal en het liefst zo praktisch en duurzaam mogelijk? En heeft u daarbij ook een architect nodig of advies rondom uw bedrijfslocatie en (omgevings-) vergunningen of regelgeving? Bij Flynth Gebouw en Omgeving kunt u terecht voor milieu-adviezen, bestemmingsplannen, ontwerp van bedrijfsgebouwen en stallen, architecten, bouwbegeleiding en juridisch advies.

soorten adviezen:

Als ondernemer komt er veel op je af. Je moet bijvoorbeeld blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik. Dit zorgt voor verplichtingen om bijvoorbeeld te verduurzamen. Je kunt je als ondernemer dus niet permitteren om stil te staan.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Gaat u investeren in de gebouwen en/of installaties op uw bedrijfslocatie? Dan moeten er tal van vragen beantwoord worden:

 • Is het plan financieel haalbaar?
 • Wat is het rendement van de investering?
 • Voldoet het plan aan de geldende wet- en regelgeving?
 • Past het plan binnen uw (lange termijn) strategie?

Wilt u hulp bij het ontwerpen van uw plan, of wilt u bestaande bouwplannen toetsen aan de wet- en regelgeving? Flynth Gebouw en omgeving kan u hiermee ondersteunen en stelt een investeringsraming op. Daarnaast kunnen wij er ook voor zorgen dat de plannen tijdig en binnen budget worden uitgevoerd. Wij kunnen u begeleiden in het gehele proces van A tot Z. Neem direct contact op met een van onze adviseurs. 

Heeft u plannen voor nieuwbouw, verbouw of het verduurzamen van uw woning? Flynth helpt u als ondernemer maar ook particulieren bij het realiseren van optimaal woongenot. Daarbij vinden we het belangrijk dat woningen passen in hun omgeving. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat de woning qua functionaliteit en bouwkundige eisen ‘staat als een huis’ en het toepassingen van energiebesparende maatregelen is vanzelfsprekend.

U kunt bij Flynth Gebouw en Omgeving terecht voor:

 • De vertaling van wensen en ideeën in een concreet ontwerp.
 • De woning of het gebouw past qua bouwvorm en locatie in de omgeving.
 • Het ontwerp besteedt aandacht aan details die hierop aansluiten.
 • De woning voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Toepassen energiebesparende maatregelen en inpassen duurzame energie en installaties.
 • Duurzaam bouwen


​Bouwkundige specialisten adviseren op welke manier woningen verduurzaamd kunnen worden. Bijvoorbeeld door bouwkundige aanpassingen, zoals extra isolatie of ventilatie, installaties met een hoger rendement en duurzame energiebronnen. Belangrijk speerpunt is de transitie naar aardgasloze woningen. Neem direct contact op met een van onze adviseurs. 

De ontwikkeling van een bedrijfslocatie is een complex proces. Of het nu gaat om nieuwbouw, uitbreiding, sloop en/of herontwikkeling er komt veel bij kijken. Samen met u als ondernemer gaan we op zoek naar een goede strategische aanpak om te komen tot de gewenste ontwikkeling. Of het nu gaat om bedrijfsontwikkeling, bedrijfsverplaatsing of bedrijfsbeëindiging, elk traject kent weer specifieke aandachtspunten en vereist specialistische kennis.

Uw toekomstvisie is leidend

Flynth levert inhoudelijke, specialistische kennis, zijn overlegpartner voor het bevoegde gezag en dragen zorgen voor de bewaking van tijd, kosten en kwaliteit. Het uitgangspunt is en blijft de visie van u als ondernemer en de mogelijkheden van de onderneming op de huidige (of nieuwe) locatie. Waarbij we streven naar het realiseren van duurzaam rendement met (van?) uw bedrijfslocatie. Vragen over locatieontwikkeling? Neem direct contact op met een van onze adviseurs.  

Voordat u kunt beginnen met locatie-, bedrijfsontwikkeling of met bouwen moeten de vergunningen verleend zijn en moeten er bouwtekeningen en inrichtings- en omgevingsplannen worden ontwikkeld. 

Vergunningen 
Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor bedrijfsmatige activiteiten is vaak een specialistische en tijdrovende klus. Onze adviseurs ruimtelijke ordening hebben ruime ervaring met het verzorgen van vergunningstrajecten. Onze specialisten ruimtelijke ordening zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en kunnen uw aanvraag in het kader van bijvoorbeeld bouwen, milieu, afwijken, slopen, water of een bestemmingsplan van A tot Z begeleiden.

Tekenwerk
Ook voor de vereiste tekeningen kunt u bij ons aankloppen. Bouw- en milieutekeningen, een plankaart bij het bestemmingsplan, verschillende situatietekeningen of een indelingstekening voor de notaris, wij draaien onze hand er niet voor om.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Bij juridische vraagstukken gerelateerd aan het bouwen van bedrijfspanden, stallen, woningen en bedrijfslocaties kunnen wij ondernemers in het buitenstedelijk gebied en agrarische bedrijven ontzorgen bij:

 • vergunningen en handhavingsvraagstukken
 • leges
 • subsidies

Ontzorgen bij procedures
Heeft u te maken met gerechtelijke procedures zoals het voeren zoals bezwaar- en beroepsprocedures bij bijvoorbeeld Rechtbank, Raad van State en College van Beroep voor het bedrijfsleven. Onze juridische adviseurs staan u graag bij met raad en daad. Voor de agrarische sector hebben we specifieke kennis van mest, fosfaat, productierechten en bedrijfstoeslagen.Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Uw Energie-Audit (EED) eenvoudig en snel uitgevoerd volgens de officiële richtlijnen? Onze experts doen het graag voor u. Wij bieden inzicht in energiebesparende maatregelen en kostenbesparingen. Door jarenlange ervaring spreken we de taal van het bevoegd gezag en weten we bij Flynth aan welke eisen een goede en complete EED-rapportage moet voldoen. Zo wordt alles goed geregeld en kunt u zich gewoon blijven richten op uw bedrijf. Flynth bespaart u de energie. Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Wist u al dat bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 M3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder? Welke maatregelen dit zijn, is per sector verschillend. Wij helpen u graag op weg. Alles weten over de Energiebesparingsplicht ? Lees meer en neem contact op met een van onze adviseurs.

Joost Overbeek, directeur Rombou: 
Ik vind het geweldig dat we ondernemers kunnen inspireren met onze ideeën voor bedrijfsontwikkeling en bedrijfslocaties. Onze missie is dat wij ondernemers helpen bij het realiseren van duurzaam rendement.

Wij ontzorgen u graag! Neem contact op via 08 8236 8236 of stuur een mail naar info@rombou.nl. De werkzaamheden van Flynth gebouw en omgeving worden uitgevoerd onder het label Rombou. Rombou is een 100% dochteronderneming van Flynth adviseurs en accountants.