Structuur en Bestuur

Structuur en Bestuur

In tegenstelling tot de meeste grote accountantskantoren kent Flynth geen partnerstructuur. De onderneming is eigendom van een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Dit weerspiegelt zich in onze governancestructuur.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Flynth bestaat uit B.P. (Bas) Hidding RA (voorzitter), H.T. (Erik) Koetje RA en mr. L.F.E. (Leonieke) van der Meer.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Flynth houdt namens belanghebbenden toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken. De raad van commissarissen adviseert de raad van bestuur over en houdt toezicht op de doelstellingen van Flynth en hoe deze gerealiseerd worden. De raad van commissarissen ziet ook toe op de strategie, de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en het proces van financiële verslaggeving. Ook ziet de raad van commissarissen toe op het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance van Flynth.