IT audit

Grip op uw IT-omgeving

IT audit

U automatiseert uw processen, maar functioneert uw IT-omgeving ook echt naar behoren? Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid en betrouwbaarheid? Flynth IT Audit brengt voor u de risico’s en kaart én adviseert u graag. 

In veel ondernemingen is automatisering niet meer weg te denken. Vaak vindt het beheer deels op de eigen locatie plaats, en deels in de cloud. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee, zeker als automatisering een belangrijk onderdeel is geworden van uw kernprocessen. 

Denk bij de mogelijke risico’s van automatisering aan:

  • Continuïteit van uw bedrijfsvoering
  • Onbetrouwbare managementinformatie
  • Beveiligingsrisico’s rondom cybersecurity en privacy (AVG)
  • Bewust of onbewust verlies van geldmiddelen

Jaarrekeningcontrole en IT-audit

Bij Flynth is een grondige IT-audit onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Onze IT-auditors maken standaard onderdeel uit van het auditteam. Naast het niveau van uw IT-omgeving in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzoeken wij voor u: 

  • Welke IT-risico’s zijn er voor uw organisatie?
  • Welke interne beheersingsmaatregelen (waaronder de application controls) heeft u getroffen om uw IT-risico’s af te dekken? 

Concrete verbeterpunten

Na de IT-audit ontvangt u van ons een heldere terugkoppeling (mondeling of schriftelijk) met concrete verbeterpunten en aanbevelingen om deze te realiseren. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen over een IT Audit?

Stel uw vraag over IT audit in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Nieuws en feiten