Risk management

Risk management

Risk management

De AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) vormt een belangrijk onderdeel van de interne beheersingsmaatregelen van de verschillende processen binnen uw onderneming. Vragen die u kunt hebben rondom de administratieve organisatie en interne controle: 

Is deze AO/IC vastgelegd en actueel? Een vastlegging van de AO/IC draagt o.a. bij aan kennisoverdracht en consistent toepassen van richtlijnen en interne controles. Ook kunnen uw functionarissen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. 

Is de AO/IC inclusief processen en richtlijnen op een (inter-)actieve met functionarissen gedeeld, zodat de inhoud beter bekend raakt bij uw functionarissen? 

Wat is het niveau van de procedurebeschrijvingen? Hebben deze het karakter van ‘werkinstructies’, zijn het formele richtlijnen, of zijn het daadwerkelijk interne controlemaatregelen (eventueel gesplitst in ‘key controls’ en overige controlemaatregelen)? 

Leidt de vastlegging daadwerkelijk tot een hoger controlebewustzijn van medewerkers? 

Interne controlemaatregelen

Zijn de interne controlemaatregelen (vooral de key controls) specifiek en volgens een vast stramien beschreven, zodat de diepgang van de beschreven controlemaatregelen voldoen aan de daaraan te stellen eisen? 

In het kader van een toenemende rol van een toezichthouder en mogelijke eisen vanuit uw stakeholders om te komen tot een ‘in control statement’, wordt het belang van uw interne beheersing en beschrijving van key controls groter. Het gebruik van flowcharts kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van processen en de controlemaatregelen. 

Waar kunt u op rekenen?

Wij helpen u graag met de beantwoording van bovenstaande vragen. Voordat we starten maken we duidelijke afspraken over de aanpak. En bespreken we uw verwachtingen, de doorlooptijd en kosten. Ook stemmen we af hoe u de benodigde informatie oplevert.  

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over risk management?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Nieuws en feiten