Turnaround advies

Uw bedrijf in en na zwaar weer

Turnaround advies

Turnaround advies voor een heldere strategie en duidelijke actieplannen

Turnaround advies richt zich op slecht functionerende en slecht presterende organisaties. Ondernemers die een rode vlag zien vragen zich af hoe ze veiligheid kunnen bieden aan klanten en werknemers, om vandaaruit te werken aan omzetgroei en kostenbeheersing.  Dit herstelproces zal tijd en geld kosten en de nodige hoofdbrekens opleveren. 

De gespecialiseerde turn-aroundadviseurs van Flynth willen graag met u aan de slag om het herstelproces van uw bedrijf daadkrachtig vorm te geven. In dit traject werken we nauw samen met uw eigen clientadviseur of accountant. Waar nodig schakelen we een sectorspecialist in.

U wilt:

 • sparren over nieuwe kansen (markten, klantsegmenten, prijsstrategie, interne kostenbeheersing, etcetera ), andere invalshoeken en alternatieven
 • een heldere strategie en duidelijke actieplannen om morgen direct mee aan de slag te gaan
 • over voldoende liquiditeit beschikken om het coronatijdperk door te kunnen komen
 • keuzes, kosten en investeringen in beeld brengen, die het resultaat van uw onderneming positief beïnvloeden
 • inzicht krijgen in uw eigen stijl van leiderschap en welke stijl (in crisistijd) effectief is

Werkwijze

We starten met een (online) intakegesprek waar geen kosten of verplichtingen aan verbonden zijn. Daarna ontvangt u van ons een offerte, waarin we een voorstel op maat uitbrengen voor uw specifieke situatie.

Na uw akkoord, gaan we - samen met u - voortvarend met het turnaroundtraject aan de slag. We nemen de sectorprotocollen van het ministerie hierbij als uitgangspunt. In 3 tot 5 online besprekingen van maximaal 2 uur ontwikkelen we een beknopt actieplan, dat slechts voor 1 uitleg vatbaar is.  

Pijler I: Omzet en verdienmodel

 • Verkennen van nieuwe omzetmogelijkheden, eventueel aanpassen van uw verkoopstrategie.
 • Eventueel ontwikkelen van nieuwe producten/diensten en markten.
 • Het ontleden van het businessmodel van uw onderneming.
 • Het bepalen van het onderscheidend vermogen van uw onderneming.
 • Inzicht geven in de toekomstige winstgevendheid.

Pijler II: Organisatie

 • Reflectie op uw huidige en benodigde leiderschapsstijl.
 • Veilige en efficiënte inzet van de medewerkers.
 • Verbetervoorstellen voor de administratieve organisatie.
 • Organisatiestructuur kritisch doorlichten.
 • De strategie van uw onderneming toekomstgerichter maken.

Pijler III: Finance

 • Afspraken maken met crediteuren, verhuurders en financiers op basis van de liquiditeitsontwikkeling en het eventueel opstarten van de financieringsaanvraag.
 • Liquiditeit creëren uit voorraad, debiteuren, deelnemingen, participaties, etcetera.
 • Kostenbesparingsprogramma doorvoeren.
 • Inzicht geven in de liquiditeitsontwikkeling om het coronatijdperk door te kunnen komen.
Meer inzicht in deze onzekere periode

Meer inzicht in deze onzekere periode

Wellicht twijfelt u nog om contact op te nemen. Dit is ruim voldoende reden om te bellen, appen of te mailen. Wij helpen u graag in deze onzekere periode.