Controle jaarrekening

Controle jaarrekening

Scheppen van vertrouwen door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid

 

Onze visie op kwaliteit

Flynth staat voor kwaliteit. Wij zijn een accountantsorganisatie in bezit van een AFM-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten. Het feit dat wij kwaliteit leveren is ook door de relevante instanties bevestigd. In september 2017 heeft het NBA op basis van onderzoek van controledossiers geconcludeerd dat Flynth Audit het kwaliteits-stelsel op orde heeft en dat ook de eindverantwoordelijke externe accountants controles uitvoeren volgens de huidige maatstaven. Dit oordeel is een herbevestiging van de positieve uitkomst van het kwaliteitsonderzoek van het SRA in eerdere jaren. Ook het ministerie van OCW, vanuit de onderwijsinspectie, geeft al meerdere jaren op alle onderzochte dossiers het oordeel toereikend, het meest recent in oktober 2018. 

Aandacht en tijd

Flynth Audit richt zich voornamelijk op middelgrote en grote ondernemingen en de publieke markt zoals onderwijs en niet-winstbeogende instellingen. Flynth Audit ambieert geen vergunning voor de controle van OOB’s (Organisaties van Openbaar Belang waaronder beursfondsen en grote financiële instellingen), omdat dit passend is bij de door ons gewenste cultuur. Met minder directe compliance-druk in de audit. Met een belangrijke rol voor professionele oordeelsvorming door de externe accountants. Meer aandacht en tijd voor de risico’s die er echt toe doen in de controleaanpak. Meer tijd voor gesprekken waarin we doorvragen tot de kern, in plaats van het uitputtend vastleggen van informatie in onze controledossiers, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van onze controle.

Kwaliteit betekent voor ons, naast de inhoudelijke kwaliteit van onze dossiers en het voldoen aan wet- en regelgeving, vooral het leveren van toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld in de schriftelijke rapportages, in de invulling van onze natuurlijke adviesfunctie en in het nakomen van afspraken.

Wetenschappelijk onderzoek

Flynth ondersteunt ook wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden die auditkwaliteit bepalen. Om die reden is Flynth één van de tien aangesloten accountantsorganisaties van het Foundation for Auditing Research (FAR).

Diensten die u door Flynth Audit kunt laten verrichten zijn onder meer:

  • Controleverklaringen
  • Risicomanagement
  • Opzetten administratieve organisatie
  • Opzetten interne controle
  • Beoordelen administratieve organisatie en interne controle

Flynth Audit is toonaangevend in de controle van (middel) grote bedrijven. Dat betreft zowel handel, dienstverlening als productie ondernemingen. 

Persoonlijke betrokkenheid

Een typische Flynth-professional is gericht op samenwerking, resultaatgericht, heeft een positief kritische instelling en een rechte rug met focus op kwaliteit. Wij weten hoe belangrijk duidelijkheid is bij ondernemen. Maar bovenal vinden wij onze persoonlijke betrokkenheid met u als opdrachtgever belangrijk.

 

 

Publieke sector

Binnen de dienstverlening van Flynth Audit is speciale aandacht voor organisaties in de publieke sector. Flynth Audit heeft veel expertise in het controleren van onderwijsinstellingen (primair onderwijssector, samenwerkingsverbanden, voortgezet onderwijs sector, MBO- instellingen en zorginstellingen. Voor deze instellingen verzorgen we de jaarrekeningen, stellen we de bekostigingsgegevens samen, begeleiden aanvragen voor rijksvergoedingen en/of subsidietoekenningen en verzorgen we de project- en overige subsidie afrekeningen. 

Wilt u meer weten over controle voor een jaarrekening?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.