Privacy en cookies

Vertrouwen en zorgvuldigheid

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Flynth zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Flynth zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Flynth heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Flynth

Flynth stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Flynth houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Flynth wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Flynth persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Hoe Flynth omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Uw privacy binnen Flynth’.

Uw rechten

Flynth verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Flynth met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen Flynth’.

Website en cookies

De website van Flynth, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Flynth verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Flynth gebruik van cookies. Meer informatie over cookies leest u in het het document ‘Cookies door Flynth’.

Contact

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Flynth Holding N.V., en de met haar in een groep verbonden ondernemingen, de verantwoordelijke is. In die groep vallen:

  • Flynth adviseurs en accountants B.V.
  • Flynth Audit B.V.
  • accon belastingadvies B.V.
  • accon avm werkgeversservices B.V. 
  • Meander OG C.V.
  • Bosch & Van Rijn B.V.
  • Rombou B.V.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met het privacyteam van Flynth e-mail: privacyteam@flynth.nl