Bouw en vastgoed

Nieuwe ontwikkelingen vergen een continue afstemming van uw bedrijfsvoering

Bouw en vastgoed

Duurzaam bouwen heeft de toekomst

De bouw- en vastgoedsectoren is volop in beweging. Nieuwe ontwikkelingen vergen een continue afstemming van uw bedrijfsvoering. Onze adviseurs kennen deze ontwikkelingen en gaan hierover graag met u in gesprek. 

Belangrijke trends en ontwikkelingen

Het jaar 2022 zal voor de gehele bouwsector een druk, maar positief jaar worden. Traditionele woningbouwers moeten zo’n 100.000 woningen bouwen en de woningtransitie zal verder uitgefaseerd worden. Installateurs zullen de doelstelling ten aanzien van C- labels voor kantoorgebouwen moeten realiseren. Het kabinet trekt  € 1,25 miljard extra uit voor onderhoud aan wegen, sporen, bruggen en vaarwegen. 

De bouwsector staat voor een aantal uitdagingen en trends die het rendement kunnen doen afzwakken of versterken: 

  

  • tekort aan personeel en kennis; 

  •  klimaat en stikstofbeperkingen;  

  •  toenemende grondstofkosten en tekorten aan bouwmaterialen (circulariteit en toenemend gebruik van hout); 

  • toekomstbestendig en duurzaam ondernemen; 

  • de installatiewereld moet meekunnen in de gehele klimaattransitie 

  • versnelde digitalisering en inzet van dataproposities maakt het verschil 

  • werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid relevanter  

Er is een speciale minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, die samen met gemeentes en provincies kan bepalen waar nieuwe woningen moeten komen. Tevens komt er een minister voor klimaat.  

Alle kantoorgebouwen dienen voor 1 januari 2023 te beschikken over energielabel C. Is het bij u nog niet gelukt en moet uw bedrijf nog hieraan beginnen? Download dan onze whitepaper.

Het hergebruik van grondstoffen is een logische stap om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Dit vraagt echter een hele andere manier van denken en doen.  Vanuit sectorvisie van Flynth, waarbij we voorbeelden hebben van bedrijven die al circulair bouwen, komen verrassende bewegingen tot stand.  

 

Hebt u vragen rondom stikstof of PFAS bij uw bouwplannen? Wilt u weten of er beperkende maatregelen zijn bij het aanvragen of wijzigen van een bestemmingsplan? De adviseurs van Flynth kunnen u adviseren en ontzorgen. 

  • Duurzame gebouwen hebben de toekomst 

  • Wijzigingen in regelgeving binnen de bouw 

  • Klantgericht bouwen en ontwikkelen 

Nico Boer, Senior bedrijfsadviseur:

Nico Boer, Senior bedrijfsadviseur:

“Flynth helpt u met het schetsen van een scenario dat past bij uw bedrijfsvisie, strategie en toekomstdoelen en waarmee u grip houdt op risico’s in de diverse bedrijfsprocessen.” 


Een scenario dat past bij u

Een scenario dat past bij u

Het Sectorteam Bouw en Vastgoed is op de hoogte van deze trends en bestaat uit specialisten uit verschillende vakdisciplines, zoals accountancy, belastingadvies,  hr advies, bedrijfsadviesjuridisch advies of subsidieadvies. Wij gaan graag persoonlijk met u om tafel om een gezond scenario voor uw bedrijf te ontwikkelen. Meer informatie? Neem dan contact met ons op! 

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.Meer nieuws