Tuinbouw

De tuinbouwsector is volop in beweging, van nieuwe teeltsystemen, alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsverbanden tot energieprojecten.

Tuinbouw

Innovatie en nieuwe kansen in tuinbouw

De tuinbouw is een kapitaalintensieve en technologisch geavanceerde sector. Bij investeringsvraagstukken weegt u financieel én maatschappelijk rendement af. De sector is volop in beweging, met nieuwe energiebronnen als aardwarmte,  innovatieve teeltsystemen, internationalisering, alternatieve financieringsvormen en samenwerking bij afzet en bedrijfsvoering.

Flynth adviseert u graag over de aandachtspunten in uw vakgebied, zoals:

 • energie en innovaties
 • financiering, liquiditeit en subsidies
 • strategievorming
 • belastingzaken
 • samenwerking
 • internationalisering
 • personeelsvraagstukken en HRM

Advies en management

Het terugdringen van fossiele brandstoffen staat volop in de aandacht. De kas wordt van energieverbruiker steeds meer energieproducent. Heeft u ook interesse in het toepassen van aardwarmte, Het Nieuwe Telen, bio-WKK’s, wind- of zonne-energie? In deze transitie staan we u graag bij met:

 • haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren
 • collectieve projecten begeleiden
 • fiscaal-juridisch en subsidie-advies
 • businessplannen en financieringsaanvragen opstellen

In de tuinbouw worden dagelijks grote hoeveelheden producten verhandeld. De prijsvorming is onderhevig aan relatief sterke fluctuaties. Door een betere markt- en ketenpositie te verwerven - al dan niet in samenwerkingsverband - kunt u meer grip krijgen op uw verkoopprijzen. Ondernemers én samenwerkingsverbanden, zoals telersverenigingen en (gewas) coöperaties kunnen bij ons terecht voor alle financiële, strategische en fiscaal-juridische vragen.

Zoekt u advies over het verder beheersen van de kostprijs? Wij begeleiden kwekers bij het opzetten van een kostprijscalculatiesysteem. De inzet van FlynthVision - de tool voor een effectieve cashflow- en rendementsprognose en –monitoring – biedt u meer inzicht in de financiële stromen binnen uw glastuinbouwbedrijf. Ook het opstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften voor tuinbouwondernemers is specialistenwerk, waarbij Flynth u graag ondersteunt.

Onze personeelsadviseurs hebben brede expertise in onder meer cao-vraagstukken, ontslagrecht, seizoensgebonden arbeid, werken met zzp’ers of met uitzendbureaus, tevens zetten we ons al jaren in voor het Gezond Beleid netwerk van HRM-ers in de tuinbouw. Met ons interactieve en online pakket Loket.nl bieden wij u een professionele en betaalbare oplossing voor uw salarisadministratie.  

De tuinbouw is een dynamische en internationaal georiënteerde sector. Bent u actief in het buitenland of overweegt u activiteiten al dan niet in een samenwerkingsverband in het buitenland op te zetten? Wij bieden u onze expertise en netwerk om de haalbaarheid van uw internationale ideeën te beoordelen en u op weg te helpen in de complexe wet- en regelgeving rond internationaal zakendoen. Ook kunnen wij voor u de relevante nationale en Europese  subsidies in kaart brengen en begeleiden wij u bij een mogelijke subsidieaanvraag.

Wat Flynth voor u kan doen

Wilt u meer weten over tuinbouw?

Wilt u meer weten over de innovaties binnen tuinbouw en mogelijkheden voor uw agrarische bedrijf? Stel uw vraag in, dan nemen wij contact met u op.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.