Rekentool Energiebesparingsplicht

Geldt de meldingsplicht ook voor u?

Rekentool Energiebesparingsplicht

Bereken uw energiebesparingsplicht

Verbruikt u in uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? Dan bent u verplicht energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Als u moet voldoen aan de energiebesparingsplicht, geldt voor u ook een informatieplicht. U dient eens in de vier jaar hierover te rapporteren, de meldingsplicht.

Voor activiteitgebonden maatregelen op locaties van bedrijfstakken waarvoor onder de Omgevingswet het Rijk de milieuregels bepaalt óf met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) geldt een onderzoeksplicht.

Dient uw bedrijf aan de energiebesparingsplicht te voldoen?

Met de handige tool van Flynth berekent u het snel. Vul uw (totaal)verbruik in en bekijk of u dient te voldoen aan de energiebesparingsplicht en daarbij alleen verplicht bent melding te doen (meldingsplicht) of ook onderzoek dient te doen naar de mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw situatie (onderzoeksplicht).

Maak gebruik van de kennis van Flynth

Flynth kan samen met u de stappen van de energiebesparingsplicht doorlopen. De melding en RVO-registratie verzorgen we ook graag voor u.

Bedrijven of instellingen die onder de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn vallen hebben over alle Nederlandse vestigingen gezamenlijk 250 fte of meer in dienst óf een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. De Energie-Audit biedt inzicht in het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een bedrijf. Lees hier meer over de EED.

Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm) van bedrijven of instellingen die audit-plichtig zijn volgens de Europese richtlijn (EED) moeten voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht. Voor de informatieplicht moeten zij uiterlijk 1 december 2023 rapporteren. Let op: het rapporteren voor de informatieplicht gaat per Wm-inrichting, maar geldt alleen voor Wm-inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent).

Rekentool energiebesparingsplicht

Of u moet voldoen aan de Energiebesparingsplicht, hangt af van uw energieverbruik. Bereken uw energieverbruik per inrichting. Gebruik hiervoor de gegevens van uw energieleverancier (maandfacturen of eindafrekening) van 2021 of 2022.

 

De informatie en resultaten gegenereerd door deze rekentool zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel Flynth ernaar streeft om accurate en actuele informatie te verstrekken, geeft zij geen garanties ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid of geldigheid van de resultaten die door deze tool worden gegenereerd. Het gebruik van deze rekentool en de interpretatie van de resultaten vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Flynth aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Door gebruik te maken van deze rekentool, gaat u akkoord met deze disclaimer en aanvaardt u de hierin uiteengezette voorwaarden.