Lokale overheid

Meerwaarde door kennis van zaken en samenwerking

Lokale overheid

Lokale overheid is een belangrijke pijler voor Flynth. Op dit moment verzorgen wij voor vijfendertig gemeenten de controle van de jaarrekening. Flynth staat daarmee op de vierde plek van accountantskantoren die actief zijn in deze markt.

Naast kennis en ervaring in de gemeentemarkt bedienen wij andere sectoren in de publieke sector waaronder waterschappen en gemeenschappelijke regelingen waaronder veiligheidsregio’s.

Deelname overlegorganen

Een meerwaarde van onze vierde positie voor onze klanten is dat wij zitting hebben in diverse overlegorganen, zoals de NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO), waardoor we altijd inzicht hebben in de laatste trends. In deze overleggen worden actuele ontwikkelingen door accountants van accountantsorganisaties met lokale overheidscliënten in hun portefeuille besproken. Door deelname van Flynth aan deze overlegorganen hebben wij ook korte lijnen richting de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierdoor kunnen we meedenken en input leveren over aankomende ontwikkelingen, en onze overheidsklanten tijdig informeren. Wij onderkennen ook de politieke omgeving waarin de overheidsinstellingen zich bewegen en zijn ons bewust welke onafhankelijke rol we daarin spelen.

Samenwerkingsmodel 

Wij beseffen ons dat de bestuurlijke agenda niet in de war mag worden geschopt. Bij alle stappen in de controle – van de gemeenteraad tot de auditcommissie en het college van burgemeester en wethouders – hanteren we dan ook strakke deadlines waarmee we onze financiële afspraken na kunnen komen. Door middel van heldere communicatie vooraf, het maken van goede werkafspraken en regelmatig overleg ontstaat een samenwerkingsmodel dat voor beide partijen in de praktijk uitstekend functioneert.

Wilt u meer weten?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.