Transfer pricing

Voorkom een boete van de Belastingdienst

Transfer pricing

Wellicht heeft u als ondernemer te maken met transfer pricing, ofwel interne verrekenprijzen. Hierbij bepaalt de ondernemer of interne transacties zakelijk, ofwel at arms length zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Nederlandse moedermaatschappij die producten verkoopt aan haar buitenlandse dochtermaatschappij. Wanneer zij een te lage prijs rekent voor deze producten, zou zij hiermee de Nederlandse winst kunnen verlagen en dat scheelt vennootschapsbelasting. Om deze reden legt de Belastingdienst transfer pricing steeds vaker onder de loep. 

Wij helpen u graag met de volgende vragen:

  • Wat is een correcte at arm’s length vergoeding voor een interne transactie?
  • Wat is het juiste at arm’s length rentepercentage bij een financiële transactie met een verbonden lichaam?
  • Hoe zit het met het at arm’s length royaltypercentage voor het gebruik van intellectuele eigendommen?
  • Wat is een goede at arm’s length vergoeding voor intermediaire financieringen en cash pooling?
Wilt u meer weten over transfer pricing?

Wilt u meer weten over transfer pricing?

Wilt u meer weten over transfer pricing? Stel uw vraag via het formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.