Stikstof

Ontwikkelingen en oplossingen. Hoe speelt u in op de stikstofplannen?

Stikstof

Stikstofplannen

Al langere tijd houdt het onderwerp de agrarische wereld in zijn greep: stikstof. Zeker nu minister Van der Wal de voorlopige stikstofplannen bekend heeft gemaakt. De voorgestelde reductiedoelen zijn erg ambitieus en zullen een grote impact hebben op agrarische bedrijven, gezinnen en het platteland. Wat betekenen de plannen voor uw bedrijf?

Het doel is duidelijk: in 2030 moet 50 procent minder stikstof worden uitgestoten in Nederland.

Dit doel wil overheid realiseren met grote stappen vanuit agro sector, industrie en mobiliteit. Waarbij de minister voor Natuur en Stikstof een eerste uitwerkingen heeft gemaakt om het doel met name met de agro sector te realiseren waarbij ze per gebied een reductie wil realiseren van:

  • 70 procent reductie rond de meest kwetsbare en overbelaste Natura 2000-gebieden
  • 12, 47 of 58 procent reductie in overige gebieden met minder beperkingen voor water, bodem, natuur en stikstof

Provinciën mogen zelf bepalen hoe ze het gestelde doel gaan bereiken. Met name het deel van bijdrage uit industrie en mobiliteit en de mate waarin veehouderij ook met voer/management maatregelen en stal maatregelen haar bijdrage mag of kan realiseren bepaalt wat de feitelijke reductie opgave per bedrijf wordt. Verder heeft het politieke proces (verkiezingen provincies en 1e kamer) zo mogelijk ook nog effect.

 

Volgens de minister hebt u als agrarisch ondernemer drie opties: verduurzamen, verplaatsen of beëindigen. Kiest u voor verduurzamen? Dan kan u waarschijnlijk rekenen op subsidies van de overheid. Hoe dat eruit komt te zien, is nog niet bekend

Hebt u een veehouderij nabij een Natura 2000-gebied? En wilt u vrijwillig stoppen? Dan kan u mogelijk gebruikmaken van twee regelingen: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede ronde van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). Hiermee kunt u een vergoeding krijgen voor productierechten die u inlevert en de stal. Los van de emotie hierbij zien we dat de regeling voor de ene veehouder nogal anders uitpakt dan voor de andere waarbij soort, omvang en leeftijd stal heel bepalend zijn. Is dit een gunstige optie voor u, uw onderneming en uw gezin? Ga hierover in gesprek met uw Flynth adviseur.   

 

Stikstof ruimte vergroten door vergunning derde over te nemen

Extern salderen is nog steeds een mogelijkheid om stikstof ruimte van derden over te nemen. In sommige situaties is ook dat juist nog wel passend. Overleg met uw Flynth adviseur of aankoop of verkoop van stikstof ruimte passend is.

Hebt u eerder tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding gedaan bij de overheid van bijvoorbeeld een uitbreiding? Dan kunt u deze melding laten legaliseren. Volgens de Wet stikstofvermindering en natuurverbetering (Wsn) is de overheid dit verplicht te doen. Hoe de overheid hier extra stikstofruimte voor gaat realiseren, is aan de provincie. Overleg met uw Flynth adviseur of legaliseren voor u passend is.

Extern salderen is nog steeds een mogelijkheid om stikstof ruimte van derden over te nemen. In sommige situaties is ook dat juist nog wel passend. Overleg met uw Flynth adviseur of aankoop of verkoop van stikstof ruimte passend is.

Aandacht voor innovatie en verdienmodellen

Al 100 jaar ondersteunt Flynth agrarische ondernemers. We hebben gezien dat het aanpassingsvermogen van de sector enorm is. Flynth pleit daarom voor een investering in de agrarische sector, in plaats van sanering. We vragen de minister om meer ruimte voor innovatie en technische oplossingen in de stikstofaanpak. En om betere beloningsmodellen, voor de bijdrage van agrariërs in natuur, landschap en klimaat. Wij zijn ervan overtuigd dat agrarisch ondernemers zo een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de oplossing (in plaats van de oorzaak) van de de energie- en klimaatproblematiek. Lees hier het volledige statement van Flynth

Wilt u meer weten over stikstof?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Het laatste nieuws