Zorg voor werkgeluk voor uw medewerkers

Slimmer werken met betere arbeidsvoorwaarden

Zorg voor werkgeluk voor uw medewerkers

Gelukkige medewerkers zijn productieve medewerkers. Met de juiste arbeidsvoorwaarden zorgt u voor werkgeluk en houdt u uw personeel gemotiveerd en aan u gebonden. Hoe speelt u in op de veranderende wensen van medewerkers,  of  zorgt  u voor  een betere privé- en werk balans? Wij helpen u om een passend pakket aan arbeidsvoorwaarden samen te stellen. Met oog voor uw medewerkers én voor u als werkgever.

 

Wij helpen u met het beantwoorden van de volgende vragen:

Alle werkgevers zijn vrij om de arbeidsvoorwaarden op te stellen zodat het goed past bij hun onderneming de bedrijfscultuur. Dit gebeurt natuurlijk, binnen de kaders van de wet en wordt vastgelegd in een personeelshandboek of bedrijfsreglement.

We adviseren altijd een aantal vaste onderwerpen op te nemen in een personeelshandboek. Denk hierbij aan normen en waarden, werktijden, verzuimbeleid etc. Zorg dat het bestaande personeelshandboek ieder jaar wordt gecontroleerd. Dan weet u zeker dat het voldoet aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

 

U kunt hierbij denken aan een eenmalige uitkering vanuit de Werkkostenregeling. Een fiets van de zaak, werklunch en thuiswerkplek behoren ook tot de mogelijkheid.

Het belangrijkste is dat alle arbeidsvoorwaarden, zowel primair als secundair en zowel in geld als in natura in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt dit plaatje naast de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werkgever gelegd. Uiteindelijk ontstaat er een optelsom van plussen en minnen die uiteindelijk voor het nieuw aan te nemen personeel op minimaal 0 moet eindigen. Wij adviseren u dit niet alleen te doen.

Hiervoor kunt u gebruik maken van de zogenaamde cafetariaregeling. Deze regeling bepaalt dat de aanschaf van secundaire arbeidsvoorwaarden uitgeruild worden met brutobestanddelen.

In sommige sectoren is hierover een bepaling opgenomen in de CAO die van toepassing is. Het is vrijwel altijd mogelijk uw werknemer een sabbatical aan te bieden. Dit kan door middel van onbetaald verlof, opname van vakantie-uren, opname van tijd voor tijd uren of eventueel tijdelijke uitdiensttreding.

Maak gebruik van de aangepaste wetgeving voor medewerkers die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt hebben. U loopt hiermee minder risico dan bij een dienstverband met een reguliere werknemer.

Meer tips en artikelen?

Wij delen graag meer handige tips en artikelen met u over duurzame inzetbaarheid en hoe u voor meer werkgeluk kunt zorgen voor uw medewerker. Download de checklist 'Betere arbeidsvoorwaarden' en ontvang binnenkort ook handige tips over: 

  • Thuiswerken en balans privé- en werk
  • Sabbatical en verlofmogelijkheden

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Heeft u na het downloaden van de checklist nog vragen over arbeidsvoorwaarden. Stel uw vraag in onderstaand formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.