Onderwijs audit

Professionalisering van bestuur en toezicht

Onderwijs audit

Maatschappelijk betrokken ondernemen staat bij ons voorop

Flynth is met circa 300 schoolbesturen één van de marktleiders in de onderwijssector. In dat kader verricht de Inspectie van het Onderwijs ook jaarlijks dossierreviews bij Flynth. De dossiers die onderzocht zijn door de Inspectie van het Onderwijs zijn de afgelopen jaren met een voldoende beoordeeld. Wij zijn er dan ook trots op dat niet alleen wijzelf overtuigd zijn van onze kwaliteit en onze klanten dit onderschrijven, maar ook externe toezichthouders dit hebben geobjectiveerd. Een onderwijs audit bij Flynth geeft u een goed inzicht. 

Wij zijn actief in de volgende sectoren:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  • Hoger onderwijs
  • Besturenorganisaties en belangenverenigingen
  • Onderwijsbegeleidingsdiensten

Duurzaamheid

Maatschappelijke betrokkenheid betekent ook duurzaamheid, zodat we toewerken naar een gezonde wereld voor nu en in de toekomst. Maar zit het ook echt in de “vezels” van de school? Flynth kan u ook beleidsmatig helpen.

  • Hoe kunnen we de hoeveelheid afval terugdringen?
  • Hoe kunnen we verspilling tegengaan?
  • En hoe krijgen we docenten en leerlingen zoveel mogelijk aan het fietsen?

Onderwijs benchmark

Heeft u ooit gehoord van een “conditional backward elimination test op een logistische regressie?” Waarschijnlijk niet, maar Flynth kan met deze wetenschappelijke methode perfect voor u inschatten welke factoren van belang zijn om uw school te laten excelleren. Waarom presteert de ene school beter dan de andere? Door tientallen potentiële effecten mee te nemen kunnen we erachter komen welke keuzes u als onderwijsinstelling kunt maken om uw resultaten te optimaliseren (denk aan aannamebeleid, opleiding voor docenten en diversiteit). Door te vergelijken met uw concurrenten worden de gemiddelde schoolprestaties verbeterd. 

Prijs & Bedrijfscultuur

Flynth is gegroeid uit een stichting en heeft geen harde winst maximalisatie strategie. Dit houdt ook in dat wij geen partnerstructuur kennen en iedereen is in loondienst. Flynth investeert haar winst in de continuïteit van de dienstverlening. Daarom krijgt u onze diensten tegen een concurrerende prijs. Dit is bepalend voor onze bedrijfscultuur en kernwaarden. Dit bepaalt ook hoe wij met collega’s omgaan en onze klanten. Hierdoor staat samenwerken en verbinden centraal en creëert dit een prettige werkrelatie zowel voor collega’s als klanten. 

Wij werken met vaste teams en vaste aanspreekpunten en staan door onze landelijke dekking dicht bij onze klanten. Met onze multidisciplinaire aanpak en de omvang van Flynth kunnen wij als geheel altijd expertise inschakelen van collega's. Wij ambiëren geen OOB-vergunning. Dit leidt tot een andere cultuur: geen checklistmentaliteit maar kwaliteit leveren door dicht bij de klant te staan, te weten wat er speelt, de juiste vragen te stellen en toegevoegde waarde te bieden door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen. Onze ervaring leert dat als de afspraken vooraf goed zijn de oplevering dat ook is. 

Wilt u meer weten over onderwijs?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Nieuws en feiten