Internal control

Internal control

Binnen een organisatie hebben verschillende afdelingen een controlerende functie. Wie controleert of zij hun taken juist verrichten en of de afdelingen goed samenwerken? Flynth ondersteunt u bij de inrichting van een solide internal controlauditfunctie, of inrichting van componenten ervan. 

​Bij onze benadering gaan we uit van de governance gedachte over het 'Three Lines of Defense' (3LoD) model. Dit is meer dan alleen maar organisatiestructuur en het benoemen van rollen. Het is in onze ogen een andere manier van denken en (samen)werken, waardoor de risicocultuur versterkt wordt, medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor het managen van risico’s en interne beheersing, en uiteindelijk bijdraagt aan het verder optimaliseren en integreren van uw governance én de kosten van interne controle verlaagt.

Uitgangspunt 3LoD model

Uitgangspunt van het 3LoD model is dat het lijnmanagement (de business) verantwoordelijk is voor haar eigen processen. Daarnaast moet er een functie zijn die de 1e lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en bewaakt of het management zijn verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. Dit is de tweede lijn die bestaat uit de interne controle. Afhankelijk van de aard en omvang van uw bedrijf, kan het wenselijk zijn dat er een functie bestaat die controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert en daarover een onafhankelijk oordeel velt. En of er geen overlapping is of blinde vlekken bestaan. Deze functie is de derde lijn (vaak de Internal Audit functie) die los van andere organisatieonderdelen opereert. 

Waar kunt u op rekenen?

Flynth helpt met de inrichting of (tijdelijke) invulling van uw interne auditfunctie, of bij inrichting van componenten van interne controle. De voordelen voor u kunnen zijn:  

  • Een effectieve en integrale risicobeheersing
  • Lagere kosten van interne controle
  • Efficiëntere uitvoering van audits
  • Meer transparantie
  • Versterking van verantwoordelijkheid en risicobewustzijn
  • Sterk risicomanagement en interne beheersing

Wilt u meer weten of heeft u vragen over internal control?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Nieuws en feiten