My Flynth
Flynth Audit

Flynth Audit

Risico’s managen wordt kansen benutten

Toezichthouders, eindverantwoordelijken en controllers die samenwerken met Flynth Audit ervaren dat een controle-opdracht het startpunt is van betere sturing, accurater inzicht en slagvaardig kansen grijpen. Want in onze visie verdient elk cijfer een uitleg. 

Wie een accountantsverklaring vooral ziet als verplichting en risicobeperking, doet zichzelf tekort. Toezichthouders, eindverantwoordelijken en controllers die samenwerken met Flynth Audit ervaren dat een controle-opdracht het startpunt is van betere sturing, accurater inzicht en slagvaardig kansen grijpen. Want in onze visie verdient elk cijfer een uitleg.  

Vertrouwen

Elke organisatie  moet verantwoording afleggen: aan familieleden buiten de onderneming, aan financiers, subsidiegevers, klant en consument. Met onze auditdiensten leggen wij hier de basis voor: van traditionele financiële ratio’s tot snel-veranderende aspecten als cybersecurity en privacy-eisen. We beoordelen uw administratieve organisatie en controlemechanismen en geven in de volle breedte concreet en toepasbaar advies. Dat resulteert in transparante, beter bestuurbare organisaties die het vertrouwen van hun stakeholders kunnen omzetten in professioneel en zakelijk rendement.

Bijzondere Expertise

Flynth Audit is overal actief waar organisaties door de wet of hun statuten verplicht zijn de jaarrekening te laten controleren. Bijzondere expertise is opgedaan in kapitaalintensieve sectoren zoals productie, T&L en agro-verwerkende industrie en bij publieke dienstverleners zoals onderwijsinstellingen, medische zorgverleners en woningcorporaties. Flynth Audit is voor hen een nuchter kwaliteitsstempel bij financierings- en subsidieaanvragen, de beoordeling en verbetering van interne controle- en administratieprocessen en het zichtbaar maken van hun compliance-inspanningen. 

Flynth Audit voor:

 • IFRS inspireert
 • Ondernemen als publieke organisatie
 • Van Governanceplicht naar onderscheidend vermogen
 • Zekerheid begint bij kennis delen
 • Groeien in krimpregio’s
 • Toekomstvaste nieuwe verdienmodellen
 • Privacy met plussen
 • Internationalisering met eigen karakter

NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURSNEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURS

Ralf Janssen

Externe Accountant

+31 88 236 7186 of mail

meer over Ralf

Sandra van der Veer

Externe Accountant

+31 88 236 9312 of mail

meer over Sandra

Kees Monincx

Manager Audit

+31 88 236 7211 of mail

meer over Kees

Christianne Lagraauw

Externe Accountant

+3188 236 8287 of mail

meer over Christianne

Hans Geuns

Accountant

+31 88 236 8481 of mail

meer over Hans

Jan Verhagen

Vakdirecteur Audit

+31 88 236 7242 of mail

meer over Jan

Michel Quispel

Externe Accountant

+31 88 236 9236 of mail

meer over Michel

René van den Heuvel

Accountant

+31 88 236 8485 of mail

meer over René

Carmen Dekker - Huige

Externe Accountant

+31 88 236 7327 of mail

meer over Carmen

Erik Koetje

Directeur Audit

+31 88 236 7135 of mail

meer over Erik

Ernst Jan Schollaardt

Externe Accountant

+31 88 236 9178 of mail

meer over Ernst Jan

Frans van der Geld

Externe Accountant

+31 88 236 8329 of mail

meer over Frans

Advies 

Een betrouwbare partner

Diensten die u door Flynth Audit kunt laten verrichten zijn onder meer: 

 • Controleverklaringen
 • Risicomanagement
 • Controle op naleving van de regelgeving
 • Opzetten administratieve organisatie
 • Opzetten interne controle 
 • Beoordelen administratieve organisatie en interne controle
 • Inrichten van co-controllersfunctie binnen de onderneming. 

Flynth Audit is toonaangevend in de controle van (middel) grote bedrijven. Dat betreft zowel handel, dienstverlening als productie ondernemingen.

Publieke sector

Binnen de dienstverlening van Flynth Audit is speciale aandacht voor organisaties in de publieke sector. Flynth Audit heeft veel expertise in het controleren van onderwijsinstellingen (primair onderwijssector, samenwerkingsverbanden,  voortgezet onderwijs sector , MBO- instellingen en Hoger Onderwijs) woningbouwcorporaties, stichtingen, verenigingen en zorginstellingen. Voor deze instellingen verzorgen we de jaarrekeningen, stellen we bekostingsgegevens samen, begeleiden aanvragen voor rijksvergoedingen en/of subsidietoekenningen en verzorgen we de project- en overige subsidieafrekeningen. 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws