Audit

Audit

Scheppen van vertrouwen door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid

 

U wilt uw cijfers of verantwoording laten controleren. Want hiermee schept u vertrouwen over deze cijfers bij uw belanghebbenden: directie, bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, investeerders, financiers, crediteuren, (potentiële) werknemers en andere betrokken partijen. Flynth Audit wil zich hierbij op de volgende punten onderscheiden. Wij scheppen vertrouwen door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. 

De drie belangrijkste redenen waarom klanten kiezen voor Flynth Audit

  • Een persoonlijke aanpak waarbij samenwerken centraal staat
  • Geen checklist-mentaliteit, maar een proactieve advisering
  • Onze controleaanpak integreert technologische innovaties en geavanceerde auditsoftware

Onze cultuur van samenwerking

Onze controlepraktijk is ondergebracht bij Flynth Audit B.V., waarin ruim 100 professionals werkzaam zijn die zich primair richten op de uitvoering van controle- en aanverwante opdrachten. Flynth is ontstaan vanuit een coöperatie en brengt dit gedachtegoed nog steeds in praktijk. Onze coöperatieve achtergrond maakt dat we geen cultuur hebben van winstmaximalisatie, maar juist een cultuur gebaseerd op vertrouwen en samenwerken. Onze aandelen zijn ondergebracht in een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Het stichtingsbestuur bestaat voor een gedeelte ook uit klanten, dit verzekert dat de gemaakte winst wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de dienstverlening voor onze klanten en de organisatie zelf. In het verlengde daarvan heeft Flynth geen partnermodel; de eindverantwoordelijke externe accountants zijn in loondienst. Naar onze mening draagt dit bij aan de door ons gewenste cultuur van vertrouwen en samenwerking.

Flynth wil pal naast u staan bij:

  • het afstemmen van een doordachte controleaanpak, op basis van gedegen risicoanalyses, met passende aandacht voor risicobeheersing, governance en naleving van wet- en regelgeving
  • de voorbereiding op de controle onder andere door het bespreken van de lijst op te leveren stukken
  • het samenwerken tijdens de controle van uw verantwoording
  • de vertaling van de effecten van wijzigingen in wet- en regelgeving voor uw jaarrekening
  • het maken van heldere afspraken over de deadline, de prijs en het voorkomen van verrassingen
  • het samen bespreken en vertalen van uw overige wensen in onze beloftes behalen van de afgesproken deadlines

Neem contact op met Flynth

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Nieuws en feiten