My Flynth

Flynth Audit

Scheppen van vertrouwen door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid

U wilt uw cijfers of verantwoording laten controleren. Want hiermee schept u vertrouwen over deze cijfers bij uw belanghebbenden: directie, bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, investeerders, financiers, crediteuren, (potentiële) werknemers en andere betrokken partijen. Flynth Audit wil zich hierbij op de volgende punten onderscheiden.

Onze visie op kwaliteit

Wij hebben een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles en vallen onder het toezicht en de kwaliteitsbewaking van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Flynth staat voor kwaliteit. Dit wordt reeds een langere periode door diverse externe kwaliteitstoetsingen bevestigd. In september 2017 heeft het NBA bovendien op basis van haar kwaliteitsonderzoek geconcludeerd dat Flynth Audit het kwaliteitsstelsel op orde heeft en de controles voldoen aan de huidige maatstaven. En we blijven werken aan de verbetering van de uitvoering van de controles en het stelsel om op een praktische en gedegen wijze aan de toenemende verwachtingen van het maatschappelijk verkeer en u als klant te voldoen.

Flynth Audit richt zich nadrukkelijk op dienstverlening aan ondernemers. Wij ambiëren geen vergunning voor de controle van OOB’s (Organisaties van Openbaar Belang, zoals beursfondsen en financiële instellingen). Hierdoor is het toezicht door de AFM anders ingericht dan bij accountantskantoren die wel een OOB-vergunning bezitten. Dit leidt tot een andere cultuur: geen checklistmentaliteit, maar een belangrijke rol voor professionele oordeelsvorming door de Externe Accountant. Meer aandacht en tijd voor de risico’s die ertoe doen in de controle van uw verantwoording. Meer tijd voor gesprekken met de klant, in plaats van het uitputtend vastleggen van informatie in controledossiers.

Persoonlijke betrokkenheid

Een typische Flynth-professional is gericht op samenwerking, resultaatgericht, heeft een positief kritische instelling en een rechte rug met focus op kwaliteit. Wij weten hoe belangrijk duidelijkheid is bij ondernemen. Maar bovenal vinden wij onze persoonlijke betrokkenheid met u als opdrachtgever belangrijk.

Flynth wil pal naast u staan bij:

 • het afstemmen van een doordachte controleaanpak, op basis van gedegen risicoanalyses, met passende aandacht voor risicobeheersing, governance en naleving van wet- en regelgeving
 • de voorbereiding op de controle onder andere door het bespreken van de lijst op te leveren stukken
 • het samenwerken tijdens de controle van uw verantwoording
 • de vertaling van de effecten van wijzigingen in wet- en regelgeving voor uw jaarrekening
 • het maken van heldere afspraken over de deadline, de prijs en het voorkomen van verrassingen
 • het samen bespreken en vertalen van uw overige wensen in onze beloftes behalen van de afgesproken deadlines

Onze relatie tot de maatschappij

Onze relatie tot de maatschappij

De aandelen van Flynth Holding, de moedermaatschappij van Flynth Audit, zijn ondergebracht in een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Flynth heeft geen partnerstructuur. De eindverantwoordelijke Externe Accountants zijn in loondienst en worden niet geleid door excessieve (belonings)prikkels. De gemaakte winst wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de dienstverlening en de organisatie zelf. Het bestuur van de stichting bestaat uit de ondernemers voor wie we werken.

We werken dus voor onze klanten, onze collega’s en het maatschappelijk verkeer.  

NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE Externe AccountantsNEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE Externe Accountants

Hans Geuns

Accountant

+31 88 236 8481 of mail

meer over Hans

Michel Quispel

Externe Accountant

+31 88 236 9236 of mail

meer over Michel

Frans van der Geld

Externe Accountant

+31 88 236 8329 of mail

meer over Frans

Sandra van der Veer

Externe Accountant

+31 88 236 9312 of mail

meer over Sandra

Jan Verhagen

Vakdirecteur Audit

+31 88 236 7242 of mail

meer over Jan

Christianne Lagraauw

Externe Accountant

+3188 236 8287 of mail

meer over Christianne

Carmen Dekker - Huige

Externe Accountant

+31 88 236 7327 of mail

meer over Carmen

Ralf Janssen

Externe Accountant

+31 88 236 7186 of mail

meer over Ralf

Ernst Jan Schollaardt

Externe Accountant

+31 88 236 9178 of mail

meer over Ernst Jan

Erik Koetje

Directeur Audit

+31 88 236 7135 of mail

meer over Erik

René van den Heuvel

Accountant

+31 88 236 8485 of mail

meer over René

Kees Monincx

Manager Audit

+31 88 236 7211 of mail

meer over Kees

Advies 

Een betrouwbare partner

Diensten die u door Flynth Audit kunt laten verrichten zijn onder meer: 

 • Controleverklaringen
 • Risicomanagement
 • Controle op naleving van de regelgeving
 • Opzetten administratieve organisatie
 • Opzetten interne controle 
 • Beoordelen administratieve organisatie en interne controle
 • Inrichten van co-controllersfunctie binnen de onderneming. 

Flynth Audit is toonaangevend in de controle van (middel) grote bedrijven. Dat betreft zowel handel, dienstverlening als productie ondernemingen.

Publieke sector

Binnen de dienstverlening van Flynth Audit is speciale aandacht voor organisaties in de publieke sector. Flynth Audit heeft veel expertise in het controleren van onderwijsinstellingen (primair onderwijssector, samenwerkingsverbanden,  voortgezet onderwijs sector , MBO- instellingen en Hoger Onderwijs) woningbouwcorporaties, stichtingen, verenigingen en zorginstellingen. Voor deze instellingen verzorgen we de jaarrekeningen, stellen we bekostingsgegevens samen, begeleiden aanvragen voor rijksvergoedingen en/of subsidietoekenningen en verzorgen we de project- en overige subsidieafrekeningen. 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws