My Flynth

Flynth Audit

Audit-matisch gewoon goed

U wilt uw cijfers of verantwoording laten controleren. Want hiermee schept u vertrouwen over deze cijfers bij uw belanghebbenden: directie, bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, investeerders, financiers, crediteuren, (potentiele) werknemers en andere betrokken partijen. Flynth Audit wil zich hierbij op de volgende punten onderscheiden. Wij scheppen vertrouwen door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid.

Onze visie op kwaliteit

Wij hebben een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles en vallen onder het toezicht en de kwaliteitsbewaking van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Flynth staat voor kwaliteit. Dit is ook door de relevante instanties bevestigd. In september 2017 heeft het NBA op basis van onderzoek van controledossiers geconcludeerd dat Flynth Audit het kwaliteits-stelsel op orde heeft en dat ook de eindverantwoordelijke externe accountants controles uitvoeren volgens de huidige maatstaven. Dit oordeel is een herbevestiging van de positieve uitkomst van het kwaliteitsonderzoek van het SRA in eerdere jaren. Ook het ministerie van OCW, vanuit de onderwijsinspectie, geeft al meerdere jaren op alle onderzochte dossiers het oordeel toereikend, het meest recent in oktober 2018. Kwaliteit betekent voor ons, naast de inhoudelijke kwaliteit van onze dossiers en het voldoen aan wet- en regelgeving, ook het leveren van toegevoegde waarde onder andere in de onze schriftelijke rapportages, in de invulling van de natuurlijke adviesfunctie en in het nakomen van afspraken.

Flynth Audit richt zich nadrukkelijk op dienstverlening aan ondernemers. Wij ambiëren geen vergunning voor de controle van OOB’s (Organisaties van Openbaar Belang, zoals beursfondsen en financiële instellingen). Hierdoor is het toezicht door de AFM anders ingericht dan bij accountantskantoren die wel een OOB-vergunning bezitten. Dit leidt tot een andere cultuur: geen checklistmentaliteit, maar een belangrijke rol voor professionele oordeelsvorming door de Externe Accountant. Meer aandacht en tijd voor de risico’s die ertoe doen in de controle van uw verantwoording.

Persoonlijke betrokkenheid

Een typische Flynth-professional is gericht op samenwerking, resultaatgericht, heeft een positief kritische instelling en een rechte rug met focus op kwaliteit. Wij weten hoe belangrijk duidelijkheid is bij ondernemen. Maar bovenal vinden wij onze persoonlijke betrokkenheid met u als opdrachtgever belangrijk.

Onze cultuur van samenwerking

Onze cultuur van samenwerking

Flynth is ontstaan vanuit een coöperatie en brengt dit gedachtegoed nog steeds in praktijk. Onze coöperatieve achtergrond maakt dat we geen cultuur hebben van winstmaximalisatie, maar juist een cultuur gebaseerd op vertrouwen en samenwerken. Onze aandelen zijn ondergebracht in een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Het stichtingsbestuur bestaat voor een gedeelte ook uit klanten, dit verzekert dat de gemaakte winst wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de dienstverlening voor onze klanten en de organisatie zelf. In het verlengde daarvan heeft Flynth geen partnermodel; de eindverantwoordelijke externe accountants zijn in loondienst. Naar onze mening draagt dit bij aan de door ons gewenste cultuur van vertrouwen en samenwerking. We werken dus voor onze klanten, onze collega’s en het maatschappelijk verkeer.  

NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE Externe AccountantsNEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE Externe Accountants

Ernst Jan Schollaardt

Externe Accountant

+31882369178 of mail

meer over Ernst Jan

Frans van der Geld

Externe Accountant

+31882368329 of mail

meer over Frans

Paul Koets

Senior Manager Audit

+31882367730 of mail

meer over Paul

Christianne Lagraauw

Externe Accountant

+31882368287 of mail

meer over Christianne

René van der Klei

Externe Accountant

+31882369071 of mail

meer over René

Erik Koetje

Directeur Audit

+31882367135 of mail

meer over Erik

Ferdy van Beest

Senior Adviseur Audit

of mail

meer over Ferdy

Mariëlle van de Kerkhof

Senior Manager Audit

+31882368483 of mail

meer over Mariëlle

Jan Verhagen

Vakdirecteur Audit

+31882367242 of mail

meer over Jan

Willem Slotboom

Senior Manager Audit

+31882367233 of mail

meer over Willem

René van den Heuvel

Externe Accountant

+31882368485 of mail

meer over René

Hans Geuns

Externe Accountant

+31882368481 of mail

meer over Hans

Ralf Janssen

Externe Accountant

+31882367186 of mail

meer over Ralf

Sandra van der Veer

Externe Accountant

+31882369312 of mail

meer over Sandra

Michel Quispel

Externe Accountant

+31882369236 of mail

meer over Michel

Henk de Haan

Senior Accountant / Belastingadviseur

+31882369162 of mail

meer over Henk

Carmen Dekker - Huige

Externe Accountant

+31882367327 of mail

meer over Carmen

Flynth wil pal naast u staan bij:

  • het afstemmen van een doordachte controleaanpak, op basis van gedegen risicoanalyses, met passende aandacht voor risicobeheersing, governance en naleving van wet- en regelgeving
  • de voorbereiding op de controle onder andere door het bespreken van de lijst op te leveren stukken
  • het samenwerken tijdens de controle van uw verantwoording
  • de vertaling van de effecten van wijzigingen in wet- en regelgeving voor uw jaarrekening
  • het maken van heldere afspraken over de deadline, de prijs en het voorkomen van verrassingen
  • het samen bespreken en vertalen van uw overige wensen in onze beloftes behalen van de afgesproken deadlines

Laat u adviseren

Laat u adviseren

Wilt u meer informatie over beoordelingsopdrachten? Of bent u benieuwd wat Flynth hierin voor u kan betekenen? Onze experts staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 236 7261, mail ons via audit@flynth.nl of vul het contactformulier in.