BTW bij annuleren, terugbetaling, vouchers of tegoedbonnen

Gevolgen voor de BTW

BTW bij annuleren, terugbetaling, vouchers of tegoedbonnen

Veel bedrijven worden hard geraakt door de coronacrisis. Bepaalde branches zullen te maken hebben of te maken krijgen met annuleringen van bestellingen en reserveringen. Dit kan u veel geld kosten. Klanten die al (een deel) betaald hebben, zullen hun geld terug willen hebben. De vraag is hoe een dergelijke terugbetaling voor de btw uitwerkt. Dat wordt in dit artikel uitgelegd. Ook wordt uitleg gegeven wat de btw-gevolgen zijn van tegoedbonnen of vouchers die ondernemers aan hun klanten geven als zij (deels) geen terugbetaling doen.

Uw klant krijgt het volledige bedrag terug

Als uw klant al heeft betaald voor de levering of dienst heeft u zelf in de regel de btw over deze vergoeding al in de btw-aangifte aangegeven en afgedragen. Als de klant het volledige bedrag terug krijgt, kunt u onder voorwaarden deze afgedragen btw terugvragen. Daarbij is het belangrijk dat de creditfactuur aan de voorwaarden voldoet en dat uw klant de btw weer terugbetaalt aan de Belastingdienst als hij deze btw reeds had afgetrokken. Dit is met name van belang op het moment dat de afnemer een andere btw-ondernemer is. Zie voor de nadere voorwaarden ook het artikel ‘Een factuur crediteren’. [B-dHA1] 

 

Uw klant krijgt een deel van het bedrag terug, of moet een deel betalen

Als u als btw-ondernemer een deel van het betaalde bedrag aan uw klant terugbetaalt, geldt hetzelfde als hiervoor. De btw over het geretourneerde bedrag kunt u in principe terug vragen.

Blijft uw klant (een deel van) de betaling verschuldigd of moet uw klant annuleringskosten betalen? In dat geval is het van belang om te bepalen of over dit bedrag btw moet worden betaald. Als deze vergoeding namelijk kan worden gezien als een schadevergoeding, dan is voor de btw geen sprake van een prestatie en is geen btw verschuldigd over het bedrag van de schadevergoeding. De al afgedragen btw kan onder voorwaarden dan alsnog worden teruggevraagd. In de rechtspraak is hierover een aantal voorbeelden te vinden. In deze zaken is gebleken dat onder andere de gemaakte (contractuele) afspraken belangrijk zijn. Ons advies is om in een dergelijk geval altijd contact op te nemen met een van onze btw-specialisten.

 

Uw klant moet het volledige bedrag betalen

Als uw klant geen bedrag terug krijgt, of bij annulering alsnog de gehele vergoeding moet betalen, is ook belangrijk om te weten of sprake is van een onbelaste schadevergoeding of een btw-belaste vergoeding voor een prestatie. Ook in dit geval is het van belang om de feiten en omstandigheden te vergelijken met de gewezen rechtspraak. Neem ook in dat geval contact op met een van onze btw-specialisten.

Het is mogelijk dat u als btw-ondernemer na annulering door uw klant aan die klant een terugbetaling doet, niet in geld maar in de vorm van een tegoedbon (in btw-termen: een voucher). Een voucher is een middel dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt en dat kan worden ingewisseld voor goederen of diensten. Voor de btw-behandeling is van belang dat wordt bekeken of sprake is van een enkelvoudige of meervoudige voucher.

 

Enkelvoudige voucher

Bij een voucher voor enkelvoudig gebruik is het bij uitgifte van de voucher al bekend welk btw-tarief bij het inwisselen van toepassing zal zijn en in welk land deze ingewisseld gaat worden. Bij uitgifte van deze voucher is de verkoopprijs van de voucher inclusief btw en moet op dat moment ook de btw worden afgedragen.

 

Als een voucher voor enkelvoudig gebruik wordt verkocht aan een andere ondernemer, moet de verkoper volgens de geldende factuurvereisten een factuur opmaken en btw in rekening brengen.

 

Bij inwisselen van de enkelvoudig te gebruiken voucher is geen btw verschuldigd. Als de voucher verloopt of om andere reden niet door de klant/koper wordt ingewisseld, bestaat in principe géén recht op teruggaaf van de afgedragen btw.

 

Meervoudige voucher

Er is sprake van een voucher voor meervoudig gebruik, aIs het verschuldigde btw-tarief en/of het land waar de voucher wordt ingewisseld niet bij voorbaat duidelijk is. Dit is bijvoorbeeld een voucher voor een restaurant die ook kan worden ingewisseld voor alcoholische dranken. Bij uitgifte van deze voucher is geen btw verschuldigd. De btw is in dat geval pas verschuldigd op het moment dat de voucher wordt ingewisseld.

 

Als een voucher voor meervoudig gebruik wordt verkocht aan een andere ondernemer, moet de verkoper een factuur opmaken waarop duidelijk wordt aangegeven dat geen btw is verschuldigd. 

 

Bij inwisselen van de voucher moet de btw worden afgedragen. Als de voucher verloopt of om andere reden niet door de koper wordt ingewisseld, vindt geen btw-heffing plaats.

 

Uitgifte voucher bij annulering

Als sprake is van de uitgifte van een enkelvoudige voucher na annulering, zal de oorspronkelijk betaalde btw in stand blijven. Bij inwisselen van de voucher is geen btw verschuldigd.
Als sprake is van een meervoudige voucher na annulering, is in beginsel geen btw verschuldigd. Reeds afgedragen btw, kan na uitgifte van een meervoudige voucher doorgaans worden teruggevraagd. Het kan voor u als btw-ondernemer dus voordelig zijn de voorwaarden voor de voucher zo in te kleden dat sprake is van een meervoudige voucher.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit onderwerp? Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Meer over BTW-advies