Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Toekomstgerichte ondernemers (be)sparen energie

Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Hoe bespaart ú energie?

Als toekomstgerichte ondernemer kunt u door het nemen van energiebesparende maatregelen diverse voordelen behalen. Zo realiseert u niet alleen een daling in energiekosten, maar levert u ook een bijdrage aan een duurzame toekomst, voor de maatschappij én voor uw bedrijf. Moet u voldoen aan de energiebesparingsplicht? Flynth kan de melding voor u verzorgen. Zo kost ook het voldoen aan de energiebesparingsplicht u minder energie.

 

Met het handige stappenplan van Flynth bespaart u in drie stappen energie

Wilt u ook weten hoe u snel kunt starten met energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf én voldoen aan de energiebesparingsplicht? Flynth bespaart u graag energie, met ons stappenplan en onze energie-expertise.

 • Bent u verplicht om energie te besparen en hierover te rapporteren? Kunt u volstaan met een melding of hebt u een onderzoeksplicht? Met de handige rekentool van Flynth berekent u het snel.
 • Wat is uw ambitie en wat zijn uw wensen voor de toekomst van het bedrijf?
 • En hoe voldoet u vervolgens aan uw energiebesparingsplicht? Wij verzorgen de melding voor u.

Download ons stappenplan ‘Toekomstgerichte ondernemers (be)sparen energie’.

Locaties en inrichtingen van bedrijven en instellingen die niet geheel zelfvoorzienend zijn en meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken zijn verplicht

 • Energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder
 • óf alle maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) uit te voeren

Verder bent u verplicht om maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen, maar wel de CO2-uitstoot reduceren, zoals de opwekking van hernieuwbare energie of de overstap naar energiedragers met een lagere CO2-uitstoot.

Hebt u een energiebesparingsplicht? Dan dient u hier eens per vier jaar over te rapporteren. Weet u niet of u verplicht bent melding te doen van uw energieverbruik? Maak gebruik van de rekentool.

Informatieplicht

Als u moet voldoen aan de energiebesparingsplicht geldt ook de informatieplicht, waarbij u eens in de vier jaar rapporteert. Per erkende maatregel op de EML geeft u aan of u die wel of niet hebt uitgevoerd, of dat u een alternatieve maatregel hebt uitgevoerd. In de rapportage die u indient via RVO staat in ieder geval:

 • Het energieverbruik van uw inrichting.
 • De technische en economische randvoorwaarden van de maatregelen uit de erkende maatregelenlijsten (EML) waar uw inrichting niet aan voldoet.

Onderzoeksplicht

Bent u grootverbruiker van energie, met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan heeft u mogelijk een onderzoeksplicht. Dan dient u zelf een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw situatie. U kunt dan geen gebruikmaken van de EML-methodiek.

EED Audit-plicht

Grote bedrijven zijn verder verplicht elke vier jaar een EED Energie-Audit* uit te voeren en het auditverslag in te dienen bij de overheid. De EED Energie-Audit biedt inzicht in het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een bedrijf. Energie besparen bij het eenvoudig en snel uitvoeren van uw Energie-Audit? Onze experts doen het graag voor u.

*Flynth voert bij een EED Energie-Audit geen assurance of aan assurance verwante werkzaamheden uit.

De uitzonderingsposities voor bedrijven met een milieuvergunning en de glastuinbouw zijn per 1 juli 2023 vervallen. Ook deze bedrijven dienen te voldoen aan de genoemde verplichtingen. Voor de glastuinbouw zijn er specifieke maatregelen op de gebouwen- en processenlijsten opgenomen.

In 2019 is de informatieplicht van de energiebesparingsplicht voor het eerst ingegaan. Deze informatieplicht moet elke vier jaar geactualiseerd worden, waardoor voor veel ondernemers geldt dat ze uiterlijk op 1 december opnieuw moesten rapporteren. Onderschat de meldingsplicht niet. Bedrijven die hier niet aan voldoen, krijgen hiermee te maken tijdens een milieucontrole. Voorkom verrassingen, onnodige handhavingstrajecten of zelfs boetes.

Update: RVO meldt op RVO.nl dat er storingen zijn geweest in het formulier informatieplicht. De omgevingsdiensten, die de uitvoering van het toezicht op de informatieplicht energiebesparing verzorgen, zijn bereid om te wachten het met aanschrijven van de nog niet gemelde bedrijven en instellingen tot 1 januari 2024. Zo hebt u iets meer tijd om te voldoen aan uw informatieplicht. 

 

Flynth bespaart u energie door:

 • het inventariseren van actiepunten
 • het doorrekenen van de financiële positie van uw bedrijf indien er wordt bespaard
 • advies over mogelijke subsidies en fiscale mogelijkheden
 • het verzorgen van de benodigde vergunningsaanvragen
 • het verzorgen van uw melding bij RVO

Als ondernemer energie besparen?

Eenvoudig voldoen aan uw meldingsplicht energiebesparing? Flynth bespaart u graag energie en verzorgt de melding voor u.