CSRD

CSRD

Waardevolle weergave van al uw resultaten 

Het thema duurzaamheid speelt een rol voor iedere onderneming. U wilt al uw resultaten zowel financiële als niet-financiële beter zichtbaar maken, uw organisatie verduurzamen of uw concurrentievoordeel vergroten?  Van stikstofproblemen tot stijgende energiekosten en CO2 uitstoot. Ook verslaggeving van de duurzaamheidsdoelen van uw onderneming wordt steeds belangrijker. Flynth staat graag voor u klaar met kennis en advies over de toepassing van de CSRD en andere vormen van duurzaamheidsverslaggeving.  

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 

Heeft uw onderneming: 

  • meer dan 250 medewerkers 
  • meer dan 40 miljoen euro omzet 
  • of meer dan 20 miljoen euro op de balans?  

Als u aan twee van deze criteria voldoet, wordt vanaf 2025 de Europese CSRD op u van toepassing. Deze richtlijn verplicht grote bedrijven verslag te doen van niet-financiële informatie, waaronder duurzaamheidsinformatie. 

Afhankelijk van uw organisatie, bent u vanaf 2024, 2025 of 2026 verplicht om conform deze richtlijnen te rapporteren. Dat lijkt misschien ver weg, maar actie is nu al gewenst. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van beheersingsmaatregelen. Flynth adviseert over toepassing van de CSRD of andere stelsels omtrent duurzaamheidsverslaggeving.

Corporate Sustainability Reporting Directive voor mkb

Ook als uw onderneming niet onder de CSRD valt, kunt u met de richtlijn te maken krijgen. De CSRD schrijft namelijk voor dat emissies in de keten in kaart worden gebracht. Dat betekent in de praktijk dat grote ondernemingen deze gegevens bij het midden- en kleinbedrijf gaan opvragen. 

Als mkb’er moet u tijdig meekunnen met deze duurzame ontwikkelingen. Met het Duurzaam inzicht van Flynth kunt u kiezen voor een makkelijke toepassing voor het vastleggen van duurzaamheidsinformatie. Hiermee kunt u de door partners opgevraagde informatie aanleveren. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een duurzaamheidsbeleid en bij rapportage van uw duurzame prestaties in het jaarverslag. 

Wij helpen u graag met de volgende vragen:

  • Hoe kan ik mij niet-financiële resultaten beter zichtbaar maken?
  • Hoe kan ik een (beter) duurzaamheidsbeleid doorvoeren?
  • Wat moet ik doen om mijn organisatie te verduurzamen?
  • Wat houdt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) precies in? En wat zijn de gevolgen?
  • Ik ben verplicht om volgens de CSRD te rapporteren, wat betekent dat voor mijn verslaglegging?
  • De CSRD is niet van toepassing op mijn onderneming, waarom heeft het mogelijk wel gevolgen voor mij?

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over duurzaamheidsverslaggeving en integrated reporting? Stel uw vraag in onderstaand formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.