Aan de slag met CSRD

Een waardevolle weergave van uw resultaten

Aan de slag met CSRD

Is uw onderneming al klaar voor de gevolgen van CSRD-wetgeving? Vanaf 2024 geldt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor grote bedrijven, maar ook het mkb krijgt te maken met de nieuwe regelgeving. Zorg dat u goed bent voorbereid op de CSRD-verslaggeving. Zo voldoet u aan alle eisen en draagt u bij aan een duurzame wereld.  

De CSRD-richtlijn biedt volop kansen om uw onderneming toekomstbestendig te maken. Duurzame verslaglegging geeft inzicht in de impact van uw activiteiten op de omgeving. Maar laat ook zien hoe duurzaamheidsontwikkelingen – zoals extreem weer - invloed hebben op de financiële positie van uw onderneming. Met de CSRD-rapportage kunt u risico’s beperken en passende maatregelen nemen om uw duurzame ambities te realiseren. 

Gemakkelijk beoordelen en vergelijken 

Door duurzaamheidsinformatie volgens de CSRD te delen in uw jaarverslag, kunnen investeerders, afnemers en de samenleving uw duurzaamheidsprestaties goed beoordelen en vergelijken met andere bedrijven. Het jaarverslag wordt bovendien gedigitaliseerd via het European Single Electronic Format (ESEF) om toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie nog gemakkelijker te maken. 

CSRD raakt alle ondernemers  

Ook als uw onderneming niet verplicht is CSRD in te voeren, krijgt u te maken met de gevolgen van CSRD. CSRD-plichtige bedrijven moeten duurzame verantwoording afleggen voor de hele keten. Grote bedrijven kunnen daarom bij u terechtkomen met vragen over bijvoorbeeld de inkoop van materialen, mensenrechten en CO2-uitstoot. Wij raden alle ondernemers aan om werk te maken van duurzaamheid. Om kansen te benutten én om goed voorbereid te zijn op vragen vanuit de keten. 

Aan de slag met CSRD?

CSRD-regelgeving is veelomvattend, maar ook veeleisend. Ga daarom nu aan de slag met duurzame verslaglegging. Flynth staat voor u klaar met kennis en advies over de implementatie van CSRD in uw organisatie. Zo kunnen we voor u de waardeketen in kaart brengen en bepalen welke stakeholders u hierbij kunt betrekken. Of we kunnen helpen bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag of bestuursverslag. Samen realiseren we uw duurzame ambities.

WIj helpen u graag met de volgende vragen:

  • Wat is de CSRD?
  • Voor welke bedrijven geldt de CSRD?
  • Is CSRD hetzelfde als ESG?
  • Over welke duurzaamheidsonderwerpen moet mijn onderneming rapporteren?
  • Hoe voer ik een materialiteitsanalyse uit?
  • Welk duurzaamheidsbeleid heeft mijn onderneming nodig?
  • Hoe stel ik duurzaamheidsdoelen en KPI’s?
  • Over welke duurzaamheidsinformatie moet ik rapporteren in het jaarverslag?
  • Wanneer voldoet mijn jaarverslag aan limited assurance?

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over duurzaamheidsverslaggeving en integrated reporting? Stel uw vraag in onderstaand formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.