Melkvee

Melkvee

Wetgeving vóórblijven met kennis en kansen grijpen

Wetgeving vóórblijven met kennis en kansen grijpen

Zoekt u ondersteuning op administratief, fiscaal of juridisch gebied? Hebt u vragen over grondgebruik, fosfaatrechten of liquiditeitsmanagement? Of bent u benieuwd hoe uw onderneming presteert ten opzichte van collega-melkveehouders? Wat uw vraag ook is, Flynth biedt u graag advies en expertise.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Tegelijkertijd staan de marges in uw bedrijfstak onder druk. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth ondersteunen u graag met strategisch advies, bijvoorbeeld rondom:

  • Uitbreiding stal en/ of aankoop grond
  • Eigendom en investering coöperaties
  • Overdracht aan de volgende generatie
  • Vergunningen, financiering, verzekeringen

Actuele ontwikkelingen

Flynth kent de belangrijke ontwikkelingen in uw sector. We adviseren u graag over actuele wetgeving, subsidiekansen en fiscale regels. Melkveehouders hebben vaak een fors vermogen in het bedrijf, waardoor de fiscaliteit sowieso een interessant thema is. Ook voorwaarden rondom financiering en renteswaps zijn actueel.

Van ondernemers wordt gevraagd om melk van uitstekende kwaliteit te produceren met aanvullende uitdagingen:

  • Voerefficiency, mineralenbenutting en weidegang
  • Grip op voerproductie en –kwaliteit
  • Bemesting, mestverwerking en fosfaat
  • Asbest volledig van het bedrijf
  • Lagere energiekosten per kilo melk / productie duurzame energie
  • Lagere emissie, vooral CO2, ammoniak en methaan

Flynth heeft de afgelopen jaren al vele innovatieve projecten op weg geholpen, bijvoorbeeld in stalconcepten en stalinrichting, mestverwerking, precisielandbouw en duurzame energie. Ook gaven wij begeleiding aan samenwerkingsprojecten, kennisontwikkeling en conceptontwikkeling.

Blijf op de hoogte

Onze aanpak

Uw adviseur benadert u actief over relevante en belangrijke thema’s. Zodat u bent voorbereid op de toekomst – en de sector zijn toonaangevende positie op de wereldmarkt handhaaft. Flynth is betrokken bij projecten in de melkveehouderij en bespreekt regelmatig knelpunten in wet- en regelgeving met overheden.

Wij ondersteunen u ook graag met o.a.:

Uw adviseur stelt graag een bedrijfsvergelijking op voor uw melkveehouderij. Hierin vergelijkt Flynth uw bedrijfsresultaten met de resultaten van vergelijkbare bedrijven in uw regio. U ontdekt uw sterke en verbeterpunten. 

Tijdig inzicht in uw cijfers. Met het Kwartaalbericht van Flynth volgt u elk kwartaal uw resultaatontwikkeling in duidelijke diagrammen. Zo kunt u beslissingen nemen die zijn gebaseerd op actuele informatie.

Op basis van het Kwartaalbericht maakt uw adviseur graag een reële liquiditeitsprognose voor uw bedrijf. Deze houdt rekening met verwachte prijsontwikkelingen. U heeft in één oogopslag uw liquiditeit in beeld.

Binnen de melkveehouderij zijn er een aantal (management) instrumenten om u te ondersteunen in uw bedrijfsvoering. Eén van deze instrumenten is de KringloopWijzer. Samen met Flynth kunt u de gegevens uit de KringloopWijzer verbinden aan uw financiële prestaties om tot verbeterpunten te komen op verschillende bedrijfsonderdelen, zoals bijvoorbeeld vee en gewas, op uw bedrijf.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.Flynth webinar: (Stik)stof tot nadenken

 

Flynth webinar: Regelgeving en subsidies: onze tips op een rij

Melkvee economisch onder de loep

 

Energieboer, interessant voor mij?