Externe verslaggeving

Up-to-date kennis en sectorgerichte aanpak  

Externe verslaggeving

Met een accountantscontrole weet u dat uw jaarrekening aan de verslaggevingseisen voldoet. Maar jaarlijks veranderen de regels omtrent verslaggeving, zowel nationaal (BW2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) als internationaal IFRS. Een jaarlijkse update, advies en second opinion kan zeer belangrijk om enerzijds aan de wettelijke eisen te voldoen, en anderzijds om uw jaarrekening zo nuttig mogelijk te maken voor uzelf en uw belanghebbenden. Dit doen wij middels een advies over externe verslaggeving. 

Een voorbeeld:

“Ondernemers in de bedrijfsklasse middelgroot die willen deponeren met SBR, hebben een jaarrekening nodig in XBRL-formaat. Als je (nog) niet beschikt over SBR software (informeer eventueel bij uw softwareleverancier), dan kunt je jouw jaarrekening in XBRL-formaat opstellen en deponeren met behulp van de tijdelijke tool Opstellen XBRL.” (www.kvk.nl) Maar u bent wettelijk verplicht een bestuursverslag te hebben als middelgrote onderneming? Deponeert u deze separaat, of ligt deze ter inzage op kantoor? (en……deponeer op tijd!!) 

Helder advies

Onze verslaggevingsspecialisten adviseren u graag bij uw jaarrekening, of stellen hem voor u op. Wilt u een second opinion over een verslaggevingskwestie? Ook daarbij biedt Flynth ondersteuning.  

 

U krijgt antwoord op de volgende vragen

U kunt erop vertrouwen dat uw verslaggeving aansluit bij de wensen en eisen van belanghebbenden, maar ook voldoet aan de wettelijke eisen. U ontvangt professioneel advies en praktische ondersteuning bij al uw vragen over externe verslaggeving zoals: 

  • Hoe verwerk ik overnames en goodwill?
  • Hoe consolideer ik op een juiste en volledige wijze?
  • Welke toelichtingen in de jaarrekening zijn verplicht en welke zijn in mijn situatie aan te bevelen?
  • Klopt de waardering van mijn vastgoed nog?
  • Welke mogelijkheden zijn er bij verantwoording van voorzieningen?
  • Hoe verantwoord ik financiële instrumenten en derivaten in de jaarrekening?
Rene van den heuvel

Rene van den heuvel

Oersaai of ….. Juist zeer belangrijk om te voldoen aan geldende regels, om bestuurders en toezichthouders te beschermen en belanghebbenden volledig te informeren? Juist, het laatste. Kies voor een betrouwbare auditor.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Stel uw vraag over externe verslaggeving in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.

Nieuws en feiten