Flynth vraagt meer aandacht en ruimte voor innovatie binnen de stikstofaanpak

 
Flynth vraagt meer aandacht en ruimte voor innovatie binnen de stikstofaanpak
Gepubliceerd: 28-06-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Op 10 juni 2022 heeft de minister voor Natuur en Stikstof een brief verzonden aan de Tweede Kamer. In deze brief schrijft minister Van der Wal over maatregelen die zij nodig acht voor de natuur-, water- en klimaatdoelen. Landbouwminister Staghouwer presenteerde daarnaast een plan dat boeren perspectief moet bieden. De voorgestelde reductiedoelen zijn bijzonder ambitieus en zullen een grote impact hebben op de toekomst van agrarische bedrijven, gezinnen en het platteland. Wat de gevolgen van het beleid precies zijn is echter nog onduidelijk. Het is wachten op de uitwerking van het gebiedsgerichte beleid door de provincies en het generieke beleid van het Rijk.

Vanuit onze deskundigheid en betrokkenheid bij de sector heeft ook Flynth (deels samen met de VLB) al een inhoudelijke reactie en advies gegeven aan de beide ministers naar aanleiding van de voorgenomen plannen. Dit is met name gericht op hoe aan deze plannen anders uitvoering kan worden gegeven. Flynth wil specifiek twee punten onder de aandacht brengen.

Meer ruimte voor innovatie en technische oplossingen

Flynth vraagt allereerst aandacht om meer ruimte te geven voor innovatie en technische maatregelen. In Nederland ligt een rijke wereldwijde geschiedenis vanaf 1870 met 150 jaar innovatie en vooruitgang rondom water en landbouw.

Zowel voor Nederland als de ecologie van de rest van de wereld is het van belang om vanuit de kracht die de Nederlandse agrarische sector heeft ontwikkeld de gewenste doelen te realiseren. Het handelingsperspectief van de agrarische sector met technische maatregelen is groot, tegelijk zal het niet alleen met die maatregelen kunnen. Door juist ook technische oplossingen in te zetten kunnen de doelen met minder pijn en meer perspectief voor agrariër en platteland worden bereikt.

Agrariërs zijn niet alleen een onderdeel van het probleem van ammoniakuitstoot maar juist ook een belangrijk onderdeel van de oplossing van het energie- en klimaatprobleem. Door hier meer op in te zetten wordt in termen van “ecological means” een mogelijk veel grotere stap voorwaarts gezet met meer toekomstperspectief voor de sector.

Verbeteren van het prijs- en verdienmodel voor agrariërs door passende beloning voor natuur-, landschaps- en klimaatdiensten

De overheid heeft in belangrijke mate invloed op de wijze waarop ‘natuurinclusieve’ of ‘klimaatinclusieve’ bedrijfsvoering beloond wordt en hoe desbetreffende regelgeving ingericht wordt. Van de 24 miljard euro willen de ministers 12 miljard euro inzetten voor natuur.

Flynth vraagt aandacht voor mogelijke beloningsmodellen voor agrariërs voor hun bijdrage in natuur, landschap en klimaat en adviseert om uit deze 12 miljard euro ook agrariërs te belonen voor hun bijdrage en waar mogelijk natuurgrond ook door agrariërs te laten beheren, om daarmee ook via deze weg de verdiencapaciteit te vergroten en pijn te verzachten.   

Kortweg, met bovenstaande twee aandachtpunten vraagt Flynth ruimte om de ondernemer meer te steunen om de doelen die we als maatschappij willen bereiken met betrekking tot de natuur-, water- en klimaataanpak in te vullen op een manier die het beste past bij concurrentiekracht, boer, gezin, bedrijf en platteland.

Flynth ziet al 100 jaar dat het aanpassingsvermogen en de dynamiek in de agrarische sector groot is en vertrouwt ook op die kracht van de sector voor de opgaves die voor ons liggen.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Opinie

Geschreven door: