Flynth rondt integratieproces in 2023 af en zet volgende stap in digitale transformatie

 
Flynth rondt integratieproces in 2023 af en zet volgende stap in digitale transformatie
Gepubliceerd: 30-05-2024, laatst gewijzigd: 30-05-2024

Flynth heeft het jaar 2023 afgesloten met een netto-omzetstijging van 14,6%, van € 212,2 miljoen in 2022 naar € 243,2 miljoen in 2023. Deze groei is het gevolg van zowel het effect van de overnames die in 2022 zijn gedaan als autonome groei, met name in de Audit praktijk. Hiermee heeft Flynth haar positie als de grootste trusted advisor voor het mkb geconsolideerd.

Het bedrijfsresultaat steeg van € 3,3 miljoen in 2022 naar € 3,8 miljoen in 2023. Ook in 2023 is het bedrijfsresultaat beïnvloed door incidentele kosten die verband houden met de integratie en implementatie van een nieuw ERP-systeem voor de gehele organisatie. Variabele uitkeringen aan medewerkers in de vorm van winst- en prestatieafhankelijke beloningen, exclusief het variabele deel van de rentevergoeding op participatieleningen, bedroegen € 5,2 mln. (2022: € 5,1 miljoen).

Investeringen in huisvesting en ICT zijn onverminderd doorgezet. In totaal is € 7,8 miljoen geïnvesteerd tegenover € 8,4 miljoen in 2022. Ook in de komende jaren zal Flynth blijven investeren in digitalisering, innovatie, de kwaliteit van onze dienstverlening en de opleiding van onze medewerkers.

Integratiejaar 2023

Voor Flynth was 2023 een intensief integratiejaar. Er is gewerkt aan de verdere samensmelting van de in 2022 verrichtte overnames van Accon avm en Astrium om verder te gaan als één sterk Flynth. Met ingang van 1 januari 2023 zijn de arbeidsvoorwaarden volledig geharmoniseerd.

Migratie naar één ERP systeem

Ook belangrijk om de vruchten te kunnen plukken van de integratie was de migratie naar één ERP-systeem voor de gehele organisatie. Als gevolg hiervan zijn de operationele processen en financiële processen geüniformeerd en volledig geïntegreerd. Ook is in de tweede helft van 2023 het datacentrum van Flynth gemigreerd naar een nieuwe moderne private Cloud. Deze migratie is een belangrijke stap in de digitale transformatie die gericht is op het meer data-gedreven bedienen van onze klanten vanuit dezelfde systemen op basis van een robuust kwaliteitsstelsel.

Het afgelopen jaar was met de onrust in de wereld en economische omstandigheden voor de klanten van Flynth een uitdagend jaar. Flynth wil ondernemers helpen om in alle omstandigheden ambities te verwezenlijken. Dat doen we vanuit onze expertise en een brede dienstverlening op het gebied van accountancy, advisering, fiscaliteit en audit. Nog steeds met lokale netwerken en ook volledige landelijke dekking.

Instroom hoger dan in andere jaren

Flynth bleef te maken houden met de concurrerende arbeidsmarkt in 2023. Mobiliteit van medewerkers nam toe. Er werd flink gewerkt aan het werven van nieuwe medewerkers op het gebied van accountancy, audit en advies. Ondanks dat de instroom hoger was dan andere jaren, namelijk 417 nieuwe collega’s tegenover 355 in 2022, daalde de formatie licht naar 2.127 medewerkers, met name in de basisdienstverlening. Onze aandacht ging vooral uit naar behoud van onze medewerkers en hun tevredenheid met en betrokkenheid bij Flynth. Allereerst hebben wij gezamenlijk herbevestigd wat uniek is aan Flynth. En natuurlijk ook wat aandacht behoeft of beter kan. Juist de wijze waarop wij dit gesprek hebben ingericht (zo laag mogelijk in de organisatie) maakt dat we lokaal een goed beeld hebben van wat maakt dat onze mensen graag bij Flynth willen werken. Een van de redenen is continue aandacht voor onze collega’s in de zin van coaching en ontwikkeling.

Flynth heeft als doel om haar klanten de beste klantbeleving te geven. Het zijn onze medewerkers die dit mogelijk maken. Dit jaar hebben al onze medewerkers naast deze optimale klantbediening, ook hard gewerkt om de integratie tot een succes te maken en daarmee Flynth klaar te maken voor de toekomst.

De balans tussen bijdrage aan duurzaamheid en financieel resultaat voor ondernemers

Bas Hidding, voorzitter raad van bestuur: “Een sterk mkb zorgt ook voor een versterking van de maatschappij. De balans houden tussen financieel resultaat voor ondernemer en onderneming en een positieve bijdrage aan milieu, maatschappij en governance is hierbij het uitgangspunt.”

Flynth wil bijdragen aan die balans bij ondernemers en heeft in 2023 de eerste stappen gezet om adviseurs en accountants op te leiden in duurzaamheidsadvisering, -verslaggeving en assurance. Er werden ook nieuwe adviesproducten voor klanten gelanceerd, zoals de CSRD-opleiding en advies over de energiebesparingsplicht.

Zelf werd er bewust gekozen voor groene energie en het aantal kantoorlocaties is bovendien verminderd van 69 naar 53. Flynth is een partnership aangegaan met BEAT Cycling, een duurzame wielerploeg, en heeft zich aangesloten bij duurzaam-ondernemen.nl. Met ingang van 2025 is Flynth verplicht om te rapporteren conform de CSRD-richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage. Vanaf 2021 is Flynth om die reden begonnen met Integrated Reporting waarin de financiële en niet-financiële doelstellingen met elkaar zijn verbonden. In het geïntegreerd jaarverslag 2024 wordt ingegaan op de de dubbele materialiteitsmatrix, connectiviteitsmatrix en de uitkomsten van de GAP-analyse. De ondernemers die Flynth bedient zijn op hun eigen reis in duurzaamheid. Dit is voor Flynth een grote kans én uitdaging. Veel van de klanten van Flynth worden in hun (keten)verantwoordelijkheid geactiveerd om actief aan de slag te gaan. Flynth ontwikkelde hiervoor in 2023 al enkele proposities en verwacht daar de komende jaren proactief mee verder te gaan. De motivatie is aanwezig om in een voortdurend veranderende wereld als vertrouwde business partner met onze audit, accountancy en adviesdienstverlening bij te dragen aan de versterking van het mkb.

Samenstelling raad van bestuur

Met ingang van 1 september 2023 is, met de benoeming van Erik Koetje, de raad van bestuur weer compleet. Ook in 2024 zal de samenstelling van de raad van bestuur wijzigen. Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur van Flynth, heeft aangegeven dat hij in september van dit jaar na twee intensieve bestuursperiodes zal terugtreden. Zijn opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Harmelink, directeur marketing, communicatie en business development via (088) 236 88 66 of via pers@flynth.nl.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Jaarverslag 2023

Geschreven door: