Subsidie voor duurzame energietransitie

Subsidie voor duurzame energietransitie

SDE++

Wilt u investeren in hernieuwbare energieproductie of CO2-reducerende technologieën? Dan kan de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) interessant zijn voor u.  

SDE++ regeling: van 5 oktober t/m 11 november 2021 kunt u subsidie aanvragen

SDE++ regeling: van 5 oktober t/m 11 november 2021 kunt u subsidie aanvragen

Denkt u op dit moment na over een nieuw project rondom duurzame energietransitie?  

Wij denken graag met u mee.  

Gaat u duurzame energie produceren? Dan kunt u de SDE++ subsidie aanvragen.

‘SDE++’ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. De SDE++ subsidie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar. Dit is afhankelijk van de technologie die u gebruikt.

Welke categorieën komen in aanmerking? 

De SDE++ kent vijf hoofdcategorieën met verschillende technieken:  

 • Hernieuwbare elektriciteit: osmose, waterkracht, wind, zon 

 • Hernieuwbare warmte (WKK): biomassa (vergisting en vergassing), compostering champost, geothermie (ultra)diep en zonthermie 

 • Hernieuwbaar gas: biomassa * (vergisting en vergassing)  

 • CO2-arme warmte: aquathermie (TEO en TEA), daglichtkas, e-boiler, geothermie (ondiep), restwarmte, warmtepomp 

 • CO2-arme productie: CO2-afvang en -opslag, waterstof door elektrolyse 

Nieuw toegevoegde categorieën voor de komende openstelling van de SDE++:

 • PVT met warmtepomp -Een PVT-systeem is een combinatie van een zonnepaneel en een zonnecollector. Dit systeem levert elektriciteit én warmte;

 • CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw - De CO2 die bij een industriële installatie wordt afgevangen, vervangt de CO2  die de tuinder zelf produceert;

 • CO2-arme productie - een aantal categorieën is opengesteld specifiek voor transport van geavanceerde hernieuwbare (schone) brandstoffen op de Nederlandse markt.

Hoogte SDE++ subsidie  

Investeringen in technieken voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken kennen vaak een ‘onrendabele top’. Vanuit de SDE++ wordt deze onrendabele top gesubsidieerd. De subsidie bij SDE++ wordt verstrekt op basis van de laagste subsidiebehoefte per vermeden BKG-emissies (€/vermeden ton CO2). De subsidie wordt, bij een positieve beschikking, toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Het aantal jaren dat u subsidie ontvangt hangt af van de techniek die u gebruikt. 

Aanvraag indienen vanaf 5 oktober 2021  

Van 5 oktober t/m 11 november 2021 kunt u een aanvraag indienen voor de SDE++ subsidie. 
De openstelling verloopt in 4 fases. Iedere fase wordt gekenmerkt door een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag/ton CO2. In iedere volgende fase wordt het maximale subsidiebedrag/ton CO2 stapsgewijs opgehoogd. Ook mag een project ingediend worden met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het kan interessant zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen, omdat de kans op subsidie dan groter wordt.  

Kans op subsidie vergroten 

Goed om te weten is dat bij subsidieaanvragen een gedegen plan van aanpak en een tijdige start van essentieel belang zijn. Enkele tips om u op weg te helpen: 

 • Dien uw aanvraag in op het juiste moment, in de juiste fase.  

 • Aanvragen is ook mogelijk voor een lager bedrag dan het maximale bedrag. Dit kan de kans op een subsidie vergroten 

 • Een goede strategie en rekenmethodiek is – vanwege de rangschikking – cruciaal voor een geslaagde aanvraag.  

Uiteraard kunnen de ervaren subsidieadviseurs van Flynth u hierbij helpen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SDE++ voor u of hulp bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag? Onze adviseurs denken graag met u mee. 

SDE++ Subsidie: stimuleringsregeling overheid

De SDE++ subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de huidige gangbare energie. De SDE++ is de opvolger van de eerdere stimuleringsregeling SDE+. De overheid wil met de subsidie op haalbare en betaalbare wijze zoveel mogelijk broeikasgasemissiereductie (BKG-emissie) realiseren en stelt in totaal €5 miljard beschikbaar. 

SDE++ subsidie kenmerkt zich door:

 • Gefaseerde openstelling
 • Een maximum basisbedrag per productie-installatie
 • Eén budget voor alle categorieën
 • Aanvragen is mogelijk voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de desbetreffende productie-installatie
 • Hoe lager het aangevraagde basisbedrag, hoe groter de kans op toekenning van de subsidie