SDE+

Subsidie op duurzame energie 

Twijfelt u nog over de aanschaf van zonnepanelen voor uw bedrijf? Is het rendement interessant? Wat zijn de technische mogelijkheden? En zijn er nog meer mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie? Wie weet is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) regeling voor u interessant.

SDE+ regeling openstelling voorjaar 2020

SDE+ regeling openstelling voorjaar 2020

De SDE+ subsidie gaat in het voorjaar van 2020 opnieuw open voor aanvragen. Met de SDE+ subsidie krijgt u gedurende een aantal jaar een vaste prijs gegarandeerd. Valt uw installatie voor duurzame energieproductie niet onder de SDE+ subsidie dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) of voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Gaat u duurzame energie produceren? Dan kunt u de SDE+ subsidie aanvragen.

‘SDE+’ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie

Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. De SDE+ subsidie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar. Dit is afhankelijk van de technologie die u gebruikt.

Wat vergoedt de SDE+ subsidie?

De SDE+ subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de huidige gangbare energie. SDE+ subsidie kenmerkt zich door:

  • Gefaseerde openstelling
  • Een maximum basisbedrag per productie-installatie
  • Eén budget voor alle categorieën
  • Aanvragen is mogelijk voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de desbetreffende productie-installatie
  • Hoe lager het aangevraagde basisbedrag, hoe groter de kans op toekenning van de subsidie

Zonnepanelen

De SDE+ inzetten voor subsidie op zonne-energie