SDE++

SDE++

Subsidie voor duurzame energietransitie

Wilt u investeren in hernieuwbare energieproductie of CO2-reducerende technologieën? Dan kan de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) interessant zijn voor u.  

SDE++ regeling: van 24 november tot 17 december kunt u subsidie aanvragen

SDE++ regeling: van 24 november tot 17 december kunt u subsidie aanvragen

Denkt u op dit moment na over een nieuw project rondom duurzame energietransitie?  

Wij denken graag met u mee.  

Gaat u duurzame energie produceren? Dan kunt u de SDE++ subsidie aanvragen.

‘SDE++’ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie

Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. De SDE++ subsidie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar. Dit is afhankelijk van de technologie die u gebruikt.

Welke categorieën komen in aanmerking? 

De SDE++ kent vijf hoofdcategorieën met verschillende technieken:  

 • Hernieuwbare elektriciteit: osmose, waterkracht, wind, zon 

 • Hernieuwbare warmte (WKK): biomassa * (vergisting en vergassing), compostering champost, geothermie (ultra)diep en zonthermie 

 • Hernieuwbaar gas: biosmassa * (vergisting en vergassing)  

 • CO2-arme warmte: aquatherm (TEO en TEA), daglichtkas, e-boiler, geothermie (ondiep), restwarmte, warmtepomp 

 • CO2-arme productie: CO2-afvang en -opslag, waterstof door elektrolyse 

 
Hoogte SDE++ subsidie  

Investeringen in technieken voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken kennen vaak een ‘onrendabele top’. Vanuit de SDE++ wordt deze onrendabele top gesubsidieerd. De subsidie bij SDE++ wordt verstrekt op basis van de laagste subsidiebehoefte per vermeden BKG-emissies (€/vermeden ton CO2). De subsidie wordt, bij een positieve beschikking, toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Het aantal jaren dat u subsidie ontvangt hangt af van de techniek die u gebruikt. 

Aanvraag indienen vanaf 24 november 2020  

Van 24 november tot en met 17 december 2020 - opgedeeld in 4 fases - kunt u een aanvraag indienen voor de SDE++ subsidie. Iedere fase wordt gekenmerkt door een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag/ton CO2. In iedere volgende fase wordt het maximale subsidiebedrag/ton CO2 stapsgewijs opgehoogd. Ook mag een project ingediend worden met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het kan interessant zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen, omdat de kans op subsidie dan groter wordt.  

  

Kans op subsidie vergroten 

Goed om te weten is dat bij subsidieaanvragen een gedegen plan van aanpak en een tijdige start van essentieel belang zijn. Enkele tips om u op weg te helpen: 

 • Dien uw aanvraag in op het juiste moment, in de juiste fase.  

 • Aanvragen is ook mogelijk voor een lager bedrag dan het maximale bedrag. Dit kan de kans op een subsidie vergroten 

 • Een goede strategie en rekenmethodiek is – vanwege de rangschikking – cruciaal voor een geslaagde aanvraag.  

Uiteraard kunnen de ervaren subsidieadviseurs van Flynth u hierbij helpen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SDE++ voor u of hulp bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag? Onze adviseurs denken graag met u mee. < Neemt contact op >  

SDE++ Subsidie: stimuleringsregeling overheid

De SDE++ subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de huidige gangbare energie. De SDE++ is de opvolger van de eerdere stimuleringsregeling SDE+. De overheid wil met de subsidie op haalbare en betaalbare wijze zoveel mogelijk broeikasgasemissiereductie (BKG-emissie) realiseren en stelt in totaal €5 miljard beschikbaar. 

SDE++ subsidie kenmerkt zich door:

 • Gefaseerde openstelling
 • Een maximum basisbedrag per productie-installatie
 • Eén budget voor alle categorieën
 • Aanvragen is mogelijk voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de desbetreffende productie-installatie
 • Hoe lager het aangevraagde basisbedrag, hoe groter de kans op toekenning van de subsidie

* Subsidie op biomassa installaties ligt momenteel onder vuur in verband met de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van hout. Zoals het er nu naar uitziet, wordt geen subsidie meer verstrekt voor de verbranding van vaste houtige biomassa in centrales die alleen stroom opwekken. Voor de SDE++ houdt dit in dat in 2020 de categorie ‘ketel op vaste of vloeibare biomassa tussen de 0,5 en 5 MWth’ niet wordt opengesteld. Er kan dus geen subsidie worden aangevraagd voor warmteproductie door verbranding van houtige biomassa installaties.  

Theme picker

Zonnepanelen

Zonnepanelen

De SDE+ inzetten voor subsidie op zonne-energie