Flynth Duitsland desk

Succesvol ondernemen in Duitsland

Flynth Duitsland desk

Doet u zaken in Duitsland of bent u van plan uw afzetmarkt over de grens te vergroten? Dan heeft u te maken met Duitse belastingwetten en -regelingen. Onze adviseurs van de Flynth Duitsland Desk kennen de Duitse markt door en door en helpen u graag om succesvol te ondernemen in Duitsland.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wat uw vraag ook is, Flynth geeft u graag advies als het gaat over:

Zakendoen in Duitsland? Dan kunt u het beste een Duitse onderneming starten. De meeste ondernemers kiezen ervoor om een GmbH op te richten, een ondernemingsvorm die vergelijkbaar is met de Nederlandse besloten vennootschap. U heeft dan een stamkapitaal van € 25.000 nodig. Onze adviseurs van de Duitsland Desk verwijzen u via ons internationale netwerk graag naar een lokale notaris die de oprichting van de GmbH voor zijn rekening neemt. Meestal neemt dit proces zo'n vier weken in beslag. Een bankrekening openen kan wat langer duren vanwege administratieve procedures bij de bank. Het is daarom raadzaam op tijd te beginnen met de oprichtingsprocedure.  

Een belangrijk aandachtspunt bij uw stap naar Duitsland zijn de leveringsvoorwaarden. Als u deze wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor de winstverdeling binnen uw bedrijf. Welke vennootschap organiseert en financiert bijvoorbeeld het transport? Doet de leverende vennootschap dit in plaats van de afnemende vennootschap, dan presteert de leverancier economisch beter. De winstmarge die daar vervolgens uit voortvloeit, is voor de leverancier.  

Sommige bepalingen staan bijna altijd in de leveringsvoorwaarden. Dit zijn de bepalingen die invloed hebben op de winstverdeling: 

  • transport: wie betaalt het transport, de verzekeringen en de invoerrechten? 
  • betalingsvoorwaarden: denk aan de betalingstermijn, de incassokosten en de rente die in rekening mag worden gebracht bij niet-tijdige betaling. 
  • eigendomsvoorbehoud: het eigendom gaat pas over op de klant na volledige betaling. 
  • garantie: is er sprake van garantie? Zo ja, onder welke condities? 

De adviseurs van de Flynth Duitsland Desk hebben alles in huis om u te adviseren over leveringsvoorwaarden.  

Als u een GmbH heeft opgericht, wees u dan bewust van het verschil in de regels tussen Duitsland en Nederland in het geval van aansprakelijkheid bij een negatief ondernemingsvermogen. 

Nederland: negatief vermogen BV in principe toegestaan

In Nederland is een negatief ondernemingsvermogen van de besloten vennootschap toegestaan. Dit betekent nog niet automatisch dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de directie. Die ontstaat pas als de directie schulden aangaat en zij op het moment van aangaan van die schulden weet dat de vennootschap die niet kan voldoen. 

Duitsland: negatief vermogen? Hoofdelijk aansprakelijk

In Duitsland gelden andere regels. Een negatief eigen vermogen kan daar direct leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid. De directie moet dan in actie komen om het ondernemingsvermogen positief te krijgen. En als dit onmogelijk is, moet zij een aanvraag tot faillissement indienen. Wij geven u graag advies en brengen u via ons internationale netwerk meteen in contact met Duitse juristen wanneer dit aan de orde is.  

Bij Flynth zien we dagelijks mooie voorbeelden van Nederlandse ondernemers, zoals aannemers, die omzetkansen in Duitsland benutten. Helaas gaat het soms fout bij het naleven van de Duitse wet- en regelgeving voor arbeid in dat land. Een Nederlandse ondernemer die in Duitsland gecontroleerd wordt en niet beschikt over de juiste documenten, krijgt een proces-verbaal. De beoogde winst verdampt daarmee al snel. De adviseurs van de Flynth Duitsland Desk staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

De aanschafprijs van een nieuwe auto ligt in Duitsland aanzienlijk lager als gevolg van de BPM in Nederland. Tot zover niets nieuws voor u als ondernemer. Maar wist u ook dat het voor een inwoner van Nederland niet toegestaan is om een auto op Duits kenteken te rijden en dus geen BPM te betalen? Ook een Nederlandse werknemer die van zijn werkgever een auto met Duits kenteken in bruikleen krijgt, mag dit voertuig alleen gebruiken voor woon-werkverkeer, niet om in Nederland privé in te rijden. Wilt u weten hoe het zit met het gebruik van auto's met een Duits kenteken in uw specifieke situatie? Neem dan contact op met de adviseurs van de Flynth Duitsland Desk.