Internationaal ondernemen

Zaken goed geregeld in het buitenland

Internationaal ondernemen

Wilt u met uw groeiende onderneming de stap zetten naar het buitenland? Daar komt heel wat bij kijken. Om de goede keuzes te maken en zorgvuldig alle stappen te zetten is het fijn als er iemand meekijkt met verstand van zaken.

Als u over de grenzen gaat ondernemen, krijgt u bijvoorbeeld te maken met de fiscale wet- en regelgeving die daar geldt én met de bijkomende administratieve verplichtingen. Wij helpen u daarbij, onder andere dankzij het internationale netwerk waar wij onderdeel van zijn. Zo kunt u erop vertrouwen dat de zaken goed geregeld zijn. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wat uw vraag ook is, Flynth geeft u graag advies als het gaat over:

Kiest u – net als veel andere Nederlandse ondernemers – voor uitbreiding naar België, of Duitsland Dan kunt u terecht bij de landendesks van Flynth. Onze specialisten kennen de fiscale en administratieve wet- en regelgeving van die landen door en door. Wij helpen u graag uw internationale ambities waar te maken.  

 

Internationaal ondernemers zetten vaak ook internationaal arbeidskrachten in. Die zijn vaak broodnodig door een tekort aan gekwalificeerd personeel en de grote verschillen in loonkosten. Die inzet kan ter plekke zijn of op afstand. In beide gevallen vragen de fiscale en socialezekerheidsaspecten van nieuwe medewerkers extra aandacht van u als ondernemer. Wetgeving als het gaat om loonheffing, sociale verzekering en pensioenen is complex, zowel binnen de EU als daarbuiten. Wij kennen de ins en outs en weten altijd wel een oplossing voor uw specifieke situatie. En waar nodig schakelen we vanuit het accountantsnetwerk BKR International onze kennispartners in het buitenland in. Zo bent u verzekerd van de juiste hulp. 

Als er expats werken in uw onderneming in Nederland, is het verstandig om hiervoor beleid op te stellen. Denk aan zaken als salaris, huisvesting, kostenvergoedingen, de inhoud van overeenkomsten en wie de aanvraagprocedure betaalt. Mogelijk kunt u expats bijvoorbeeld maximaal 30% van hun loon onbelast geven. Maar deze zogenoemde 30%-regeling kent een aantal regels, die goed getoetst moeten worden. De adviseurs van Flynth geven u advies en helpen bij de aanvraagprocedure

Neemt u een medewerker uit een EU-land in dienst? Dan moet worden vastgesteld van welke EU-lidstaat het arbeidsrecht van toepassing is. En welke nationale wetgeving geldt. Het is namelijk niet altijd wenselijk het arbeidsvoorwaardenreglement van uw Nederlandse onderneming toe te passen. Komt er iemand van buiten de EU voor u werken? Dan kan de kwalificatie van arbeidsrelaties ook nog eens anders zijn dan bij EU-werknemers. Het global-mobilityteam van Flynth geeft u advies. Dit team bestaat uit juristen, HRM-specialisten en salarisadministrateurs, die ervaring hebben met internationale arbeidsverhoudingen. 

Nieuwe medewerker uit het buitenland? Of deze een werk- en verblijfsvergunning nodig heeft, verschilt per land van herkomst. Een werknemer met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland mag in Nederland werken. Een tewerkstellingsvergunning en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid zijn dan niet nodig. De EER bestaat uit de 27 EU-landen en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Komt uw nieuwe werknemer van buiten de EER? Dan zijn vergunningen wel verplicht. De adviseurs van Flynth zijn er voor u om hierover advies te geven.

Gaat u internationale arbeidsverhoudingen aan? Dan zijn drie zaken belangrijk voor het bepalen van de totale arbeidskosten: belastingheffing, sociale verzekering en pensioen. Deze drie zaken moeten afzonderlijk van elkaar beoordeeld worden aan de hand van regelgeving. Zo'n beoordeling is complex, omdat de definities van de drie zaken in de regelgeving van elkaar afwijken. En dat kan tot tegenstrijdige resultaten leiden – met grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsongeval waarbij de werknemer niet verzekerd is. De adviseurs van Flynth helpen u wegwijs te worden in het web van belastingheffing, sociale verzekering en pensioen in het buitenland.  

Heeft met uw onderneming vestigingen in verschillende landen? Dan zijn er risico's als het gaat om transfer pricing. Interne transacties moeten zakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gehanteerde prijzen voor goederen en/of diensten en de doorberekende rente- of royaltyvergoeding. Deze bedragen bepalen de winst die u met uw ondernemingsactiviteiten in een land behaalt. Maar niet alle landen kijken daar op dezelfde manier naar. Om problemen met de Belastingdienst te voorkomen, is het belangrijk goed te kijken naar de risico’s van transfer pricing voordat u de grens overgaat. De experts van Flynth helpen u hierbij. Samen kunnen we de risico's zoveel mogelijk beperken. 

Bij ondernemen in het buitenland komen risico's kijken. Dat vraagt van u als ondernemer om een zorgvuldige afweging. Hoe beschermt u uw investeringen wanneer de activiteiten zich minder positief ontwikkelen dan u had gehoopt? Hoe legt u uw bedrijfsmiddelen vast als onderpand van de aan u verstrekte financiering? Flynth gaat, samen met de adviseur in het buitenland, met u in gesprek over dit soort vraagstukken. Wij zoeken daarbij naar mogelijkheden om uw financiële belangen te beschermen.  

Gaat u voor het eerst zakendoen in het buitenland? Dan komt u in aanmerking voor de regeling Starters International Business (SIB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De SIB bestaat uit verschillende vouchers, zoals voor coaching en voor deelname aan een buitenlandse beurs. Naast de SIB zijn er subsidies beschikbaar voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (kortweg DHI). Wilt u meer weten over (financiële) steuntjes in de rug bij uw eerste stap over de grens? Onze subsidie-adviseurs staan voor u klaar.

Flynth is lid van het accountantsnetwerk BKR International. Hierin werken wij samen met 150 accountants- en belastingadvieskantoren in 80 landen. Via deze internationale partners heeft u overal toegang tot een ervaren en betrouwbare adviseur. Meer daarover leest u hier.

Daarnaast is Flynth lid van Centuro Global, waarin diverse adviesdisciplines actief zijn. Verder is Flynth aangesloten bij diverse Nederlandse netwerken die zich richten op internationale ondernemers. Onze adviseurs nemen jaarlijks deel aan verschillende bijeenkomsten over belastingheffing, audit en accountancy. Zo bent u altijd verzekerd van goed advies voor al uw internationale vraagstukken. 

Uw zaken juridisch goed regelen, uw handelsrelaties en de arbeidsverhoudingen binnen uw bedrijf beschermen. Als u met uw bedrijf de grens over gaat, komt er nogal wat op u af. Zaken waar u zich liever niet mee bezig houdt, omdat u zich wilt richten op ondernemen. Flynth geeft u juridisch advies en ondersteuning. Onze adviseurs helpen u om duidelijkheid te creëren en zaken goed vast te leggen. Mocht er toch een conflict ontstaan, dan is Flynth er om snel en effectief in te grijpen. Zo kunt u zorgeloos werken aan het maximale halen uit uw onderneming.  

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.