Verduurzamen bedrijventerreinen

Collectief werken aan verduurzaming

Verduurzamen bedrijventerreinen

Bedrijven(terreinen) kunnen een belangrijk rol spelen in de energietransitie door energie te besparen en energiesystemen slimmer in te richten.  Onze adviseurs energietransitie helpen u op weg in de overgang naar een duurzaam bedrijventerrein.

Slimme energiesystemen

De huidige energienetwerken op bedrijventerreinen kunnen anders ingericht en benut worden. De opwek van duurzame energie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Door deze verschillende bronnen van duurzame energie optimaal in te zetten en deze te combineren met opslag- en oplaadfaciliteiten ontstaat een slim energienetwerk op het bedrijventerrein.

Het opzetten van slimme energiesystemen vraagt om de nodige investeringen en de juiste expertise. Van locatieonderzoek tot inzicht in het opbrengstpotentieel en van wetgeving tot subsidieaanvraag.  Onze adviseurs kunnen u daarbij ondersteunen.

 

Wij helpen u graag met de volgende vragen:

  • Ik wil aan de slag met verduurzaming van mijn bedrijventerrein: waar begin ik?
  • Ik wil aan de slag met het verduurzamen van mijn energie: wat zijn de opties?
  • Kunnen we als collectief op een bedrijventerrein energieproducent worden?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen als wij energie gaan produceren en opslaan?
  • Van welke subsidies kunnen we als bedrijventerrein gebruikmaken?
  • Kan ik een windmolen plaatsen op of rondom ons bedrijventerrein?
  • Wat zijn de mogelijkheden binnen mijn gemeente?

Saskia Moolhuijzen | adviseur energietransitie

Saskia Moolhuijzen | adviseur energietransitie

'Met de juiste maatregelen kunt u veel kosten besparen en een waardevolle bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.'

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over energiebesparende maatregelen? Stel uw vraag in onderstaand formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.