Kom samen tot een oplossing met mediation

Kom samen tot een oplossing met mediation

Heeft u vragen over ontslag of een meningsverschil binnen uw (familie)bedrijf? Gaat u scheiden, terwijl u met uw partner een onderneming runt? Of zit u als franchiser niet op één lijn met uw formule organisatie? Los de situatie zo snel mogelijk samen op en voorkom een (dure) rechtszaak. Mediation van Flynth biedt uitkomst. Onze mediators zijn per definitie neutraal en begeleiden beide partijen om samen tot de beste oplossing te komen.

Het mediation traject

Deelname aan een mediationtraject is vrijwillig, maar níet vrijblijvend. Partijen werken samen aan een oplossing. Het traject verloopt via vier fasen:

Fase 1: Introductie

Uw mediator bespreekt de manier van werken en maakt afspraken met beide partijen. Het is belangrijk dat partijen elkaars belangen erkennen.

Fase 2: Onderzoek

Vervolgens bekijken de partijen met de mediator wat het geschil is en wat de wensen voor de toekomst zijn. U bespreekt samen de praktische zaken.

Fase 3: Onderhandelen

Mogelijke oplossing worden besproken en er wordt gezocht naar overeenstemming. Uw mediator stimuleert dat de partijen samen oplossingen formuleren.

Fase 4: Afronden

Als beide partijen bereid zijn om actief mee te werken aan een oplossing, legt uw mediator deze vast in een mediationovereenkomst.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Bent u op zoek naar een mediator? Dan wilt u waarschijnlijk op korte termijn hulp. Daar houden we rekening mee. Ook hebben de mediators van Flynth een landelijke dekking.