IT advies & Automatisering

IT advies & Automatisering

Kiezen voor de juiste applicatie

De keuze voor de juiste applicatie(s) voor de ondersteuning van uw bedrijfsprocessen is niet eenvoudig. Het gaat in de regel om aanzienlijke investeringen in tijd en geld en een hoog risico voor de bedrijfsvoering en de te realiseren voordelen.

De adviseurs van het ICT sector team van Flynth zijn bij uitstek in staat om u daarin bij te staan. Met kennis van bedrijfstakken leveren ze helder en onafhankelijk advies bij onder meer:

Helder overzicht

Selectie procedure voor bedrijf kritische applicatie(s). Hier wordt  een samenhangend pakket van eisen ontwikkeld waar het primaire doel, impact op organisatie, werkprocessen en de totale kosten van de investering (TCO) de belangrijkste elementen zijn. Zo ontstaat een helder overzicht op basis waarvan u een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Ontwikkelen van implementatieplan en begeleiding van het traject. Als de continuïteit van de bedrijfsprocessen gewaarborgd dient te worden tijdens invoering, dan is een zorgvuldig opgesteld stappenplan een must. Zeker als er sprake is van meerdere leveranciers of applicaties dan zijn coördinatie van de aanplak en monitoring van de voorgang kritische succesfactoren die onze adviseurs voor u oppakken.

Implementatie begeleiding bij ERP en CRM applicaties. Deze systemen raken alle aspecten van de organisatie en brengen veranderingen in werkprocessen teweeg. Om ervoor te zorgen dat u de volle vruchten plukt van deze systemen begeleidt het ICT sector team dit proces. Daarbij worden de bedrijf kritische management informatie stromen geïdentificeerd en wordt de output gecontroleerd. Bij afwijkingen wordt er bijgestuurd zodat het ERP/CRM systeem betrouwbare inzichten oplevert over de operationele en commerciële processen in de organisatie.

Strategisch IT plan

Ontwikkeling van strategisch IT plan. Met de hoge snelheid van verandering en ontwikkeling betaalbare IT applicaties geeft een strategisch IT plan veel houvast. Een tijdige en juiste keuze voor de inzet van IT kan strategische voordeel opleveren. Een strategische IT plan vertelt u welke functionaliteiten voor uw onderneming kritisch zijn, welke een directe meerwaarde opleveren en welke in de categorie nice-to-have vallen.