Stoppersregelingen: breng uw scenario’s in kaart

 
Stoppersregelingen: breng uw scenario’s in kaart
Gepubliceerd: 09-05-2023, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Het kabinet wil met maatregelen de stikstofuitstoot verminderen, zodat de natuur kan herstellen en er ruimte komt om PAS-melders te legaliseren en bouwvergunningen te verlenen. Twee stoppersregelingen zijn inmiddels goedgekeurd door de Europese Commissie. De exacte inhoud van de regelingen wordt later deze maand verwacht. Openstelling van de regeling wordt voorzien vanaf 1 juli. Daarbij is de inzet: vrijwillige deelname. Welke scenario’s zijn er in uw situatie? Verplaatsen, omschakelen, innoveren of misschien stoppen? Hieronder leest u er meer over. 

De regelingen 

Voor de veehouderij komen er twee landelijke regelingen:  

  • De Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties) voor een brede groep ondernemers. 

  • De Lbv-plus, voor piekbelasters.  

Nu er goedkeuring is vanuit de Europese Commissie kunnen de regelingen worden vastgesteld en gepubliceerd. Tegelijk met de publicatie van deze regelingen in de Staatscourant komt er een rekentool beschikbaar op AERIUS.nl waarmee u de stikstofvracht van uw veehouderijlocatie kunt berekenen. Zo berekent u of uw locatie voldoet aan de drempelwaarde voor de subsidie. Openstelling van de regelingen wordt nu voorzien per 1 juli 2023.  

Lbv-regeling 

De bredere Lbv is bedoeld voor een brede groep melkvee-, pluimvee- en varkenshouders. De drempelwaarde is lager dan bij de plusregeling. Op basis van de conceptregeling krijgt u als ondernemer via de Lbv 100 procent vergoed van:  

  • De marktwaarde van de productierechten die u laat vervallen. 

  • De economische waarde van uw gebouwen. 

Wie stopt moet wel beloven zijn bedrijf niet elders voort te zetten, zo hebben het kabinet en de Europese Commissie afgesproken.  

Lbv-plusregeling  

De regeling voor piekbelasters, de Lbv-plus regeling, is beschikbaar voor houders van melkvee, pluimvee, varkens en vleeskalveren. Zo’n 3.000 bedrijven voldoen naar verwachting aan de drempelwaarde.

Op basis van de conceptregeling krijgt u als deelnemer: 

  • De marktwaarde van de productierechten die u laat vervallen x 100 procent. 

  • De economische waarde van uw gebouwen x 120 procent. 

Naast de Lbv en Lbv-plus is er een provinciale regeling: de MGA-2 (Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen tweede tranche). De provincie voert deze regeling uit, dit biedt kansen voor maatwerk. De vergoeding wordt hierbij gebaseerd op taxatie. Ook is er een aparte overeenkomst mogelijk voor grondverkoop. 

Daarnaast komt de overheid met mogelijkheden voor alternatieven: verplaatsen, omschakelen en innoveren. Zo komt er een nationale verplaatsingsregeling voor boeren die verder willen op een locatie waar de uitstoot minder impact heeft op de natuur. 

Waar staat u en waar wilt u naartoe? 

U kunt op dit moment nog niet toetsen of u in aanmerking komt voor de vrijwillige opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Daarnaast moet nog bekend worden hoe de waarde van uw bedrijf wordt bepaald en welke gevolgen de regelingen hebben op fiscaal gebied. De regelingen zijn nog niet definitief gepubliceerd en ook de andere regelingen zijn nog niet bekend.  

Gebruik de beschikbare tijd alvast voor een kritische blik op uw huidige situatie en perspectief. Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld om uw verdienmodel te veranderen, om kosten te verlagen of uw opbrengsten te verhogen? Het is waardevol om zorgvuldig in kaart te brengen wat in uw situatie de gevolgen zijn van verschillende scenario’s. Nu én in de toekomst.  

Meer informatie 

Wilt u meer weten of samen de mogelijkheden verkennen op basis van de nu bekende informatie en uw bedrijfssituatie? Uw Flynth-adviseur beantwoordt graag uw vragen en denkt met u mee over de verschillende scenario’s. Hierbij gaat het om een totaalbeeld - mét aandacht voor uw toekomstwensen, uw bedrijf en de regelgeving plus alle financiële, fiscale en juridische gevolgen. Neem contact op om een afspraak te maken.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: