Rondetafelbijeenkomst: verslaggeving groot onderhoud scholen

 
Rondetafelbijeenkomst: verslaggeving groot onderhoud scholen
Gepubliceerd: 19-05-2023, laatst gewijzigd: 12-05-2024

Als het gaat om het beheren van een onderwijsinstelling, zijn er talloze uitdagingen waar u dagelijks mee te maken heeft. Daarbij is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en de juiste gefundeerde beslissing te nemen. Daarom nemen wij u graag mee in de recente ontwikkelingen inzake verslaggeving groot onderhoud. 

Begin mei heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de nieuwe en definitieve richtlijn uitgebracht voor de verwerking van de kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen. Daar staan belangrijke veranderingen in die impact kunnen hebben op het onderwijsbeleid en financieel beheer van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.  

Daarom organiseren de onderwijsspecialisten van Flynth op dinsdag 4 juli een interactieve rondetafelbijeenkomst. Daar worden de impact van deze richtlijn en status van het wetsvoorstel ‘doelmatige aanpak onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs’ besproken. 

In het kort over de richtlijn 

In de definitieve richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs die het volledige eigendom hebben over hun schoolgebouwen en schoolbesturen die dat niet hebben. In het laatste geval zijn de schoolgebouwen vaak eigendom van de gemeente. Daarom staan ze niet op de balans van de onderwijsinstelling. 

Schoolbesturen die niet het volledige eigendom hebben over hun schoolgebouwen moeten vervangingsinvesteringen beschouwen als groot onderhoud. En dat betekent dat vervangingsinvesteringen moeten worden opgenomen in de voorziening groot onderhoud.  

Schoolbesturen die wel het volledige eigendom over schoolgebouwen hebben, moeten conform de hoofdregel binnen de Raad voor de Jaarverslaggeving, de vervangingsinvesteringen niet meenemen in hun voorziening groot onderhoud.  

Gevolgen voor het reguliere onderwijsproces 

Flynth heeft in maart inhoudelijke feedback en verbetervoorstellen geleverd aan de Raad voor de Jaarverslaggeving toen de voorgestelde wijzigingen naar buiten werden gebracht.  

Wij vinden het namelijk niet wenselijk dat er binnen de onderwijssector meerdere methodieken bestaan voor de waardering van de voorziening groot onderhoud. Bovendien verwachten wij dat op basis van de nieuwe methodiek de voorziening groot onderhoud kan stijgen bij onderwijsinstellingen die niet zelf eigenaar zijn van de schoolgebouwen. Daarbij kan het eigen vermogen dalen. Dat heeft weer als mogelijk gevolg dat er minder middelen beschikbaar zijn voor het reguliere onderwijsproces.  

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft ondanks de bezwaren besloten dat er wel onderscheid gemaakt moet worden tussen wel en geen volledig eigendom. En dat kan dus impact hebben voor schoolbesturen die niet het volledige eigendom (economisch claimrecht) hebben over hun schoolgebouwen.  

Advies 

Het advies van Flynth aan schoolbesturen is om de financiële gevolgen en potentiële risico’s van deze aanpassingen voor zowel de jaarrekening als de begroting tijdig in beeld te brengen.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: