Nieuwe ontwikkelingen rondom verslaggeving groot onderhoud onderwijsorganisaties

 
Nieuwe ontwikkelingen rondom verslaggeving groot onderhoud onderwijsorganisaties
Gepubliceerd: 16-03-2023, laatst gewijzigd: 03-06-2024

De regelgeving rondom de voorziening groot onderhoud voor schoolbesturen is nog steeds in ontwikkeling. De recente RJ-uiting 2023-02 geeft inzicht in de voorgestelde wijzigingen rondom registratie en verantwoording. Flynth is kritisch op de plannen en leverde inhoudelijke feedback en verbetervoorstellen aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).  

Schoolbesturen die voor de waardering van de voorziening groot onderhoud gebruikmaken van de overgangsregeling, moeten vanaf het verantwoordingsjaar 2024 verplicht overstappen naar een nieuwe methode. Binnenkort neemt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een besluit over hoe groot onderhoud dan moet worden verantwoord in de jaarrekening van onderwijsinstellingen in het primair- en voortgezet onderwijs. 

Voorgestelde wijzigingen Raad voor de Jaarverslaggeving  

De RJ bracht recent de RJ-uiting 2023-02 uit. Deze staat open voor reacties en commentaar tot 21 maart 2023. Na de consulatieperiode (her)overweegt de raad of aanpassingen in de voorgestelde wijzigingen nodig zijn. De belangrijkste voorgestelde wijzingen binnen de RJ-uiting 2023-02: 

 • Twee methodes 
  ​Samengevat laat de uiting zien dat schoolbesturen de keuze hebben om:  
  • Uitgaven voor groot onderhoud te activeren en af te schrijven (methode 1) 
  • Uitgaven voor groot onderhoud te voorzien en ten laste te brengen van een onderhoudsvoorziening (methode 2) 

Voor schoolbesturen die methode 1 hanteren zijn de veranderingen relatief beperkt.  
Schoolbesturen die in hun jaarrekening een voorziening groot onderhoud hanteren (conform de egalisatiemethode, ofwel de overgangsregeling), dienen vanaf verantwoordingsjaar 2024 hun systematiek verplicht aan te passen.  

 • Verschil niet volledig en volledig eigendom  
  De RJ-uiting 2023-02 stelt voor dat schoolbesturen die niet het volledige eigendom hebben over hun schoolgebouwen, anders om moeten gaan met vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen moeten in dat geval gezien worden als groot onderhoud. En maken daarmee onderdeel uit van de bepaling van de daarvoor geldende voorziening groot onderhoud.  
  Schoolbesturen die het volledige eigendom hebben, moeten - volgens de hoofdregel binnen de RJ - vervangingsinvesteringen niet meenemen in hun voorziening groot onderhoud. 

Kritisch op voorgestelde wijzigingen 

Flynth vindt het belangrijk dat de aangepaste verslaggevingsstandaarden meer inzicht geven voor de gebruikers van de jaarrekening. Ze moeten praktisch uitvoerbaar zijn voor de schoolbesturen die hier mee te maken krijgen. De voorgestelde wijzigingen in de RJ-uiting 2023-02 voldoen daar volgens ons nog niet aan.  

Wij vinden het bijvoorbeeld niet wenselijk dat er binnen de onderwijssector meerdere methodieken bestaan voor de waardering van de voorziening groot onderhoud. De methode voor onderwijsinstellingen die niet het volledige eigendom over gebouwen hebben, vinden wij veel bewerkelijker en minder transparant dan de methodiek die de rest van Nederland conform de RJ toepast. 

Bovendien verwachten wij dat op basis van de voorgestelde methodiek de voorziening groot onderhoud kan stijgen. Waarbij het eigen vermogen daalt. Met als mogelijke gevolg dat er minder middelen beschikbaar zijn voor het reguliere onderwijsproces. 

Feedback, verbetervoorstellen en handreiking 

Om de onderwijssector optimaal te ondersteunen, heeft Flynth op 8 maart 2023 inhoudelijke feedback en verbetervoorstellen voorgelegd aan de RJ. Verder gaan we samen met de Inspectie van het Onderwijs, een vertegenwoordiging van grote schoolbesturen, de sectorraden PO en VO en andere accountantsorganisaties een handreiking maken voor schoolbesturen. Hiermee kunnen schoolbesturen zich voorbereiden op de definitieve wijzigingen en de gevolgen voor hun onderwijsinstelling. 

Afwachten 

Over de vorm en inhoud van de nieuwe methodiek wordt al enige tijd door betrokkenen gesproken. In afwachting van deze discussie adviseert Flynth schoolbesturen om te wachten op definitief uitsluitsel over de nieuwe verantwoordingssystematiek.  

Vragen?

Heeft u vragen over de verantwoording van de voorziening groot onderhoud of de RJ-uiting? Wij staan voor u klaar. Neem contact op met de experts van Flynth. 

Lees meer over de RJ Uiting 2023-02  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: