Energiebesparende maatregelen: financieel interessant en wettelijk verplicht

 
Energiebesparende maatregelen: financieel interessant en wettelijk verplicht
Gepubliceerd: 26-01-2023, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Hebt u een glastuinbouwbedrijf met een glasoppervlak van meer dan 2.500 m2? Dan bent u vanaf 2024 wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen en hiervan melding te doen bij RVO. U kunt subsidie aanvragen voor de energiebesparende maatregelen die u moet treffen. Hierdoor is het financieel interessant om deze maatregelen snel te treffen, zeker nu de prijzen voor gas en elektriciteit ongekend hoog zijn. 

Wat is een erkende maatregel?  

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Er zijn op dit moment lijsten voor 19 bedrijfstakken, maar nog niet specifiek voor de glastuinbouw. Voor bedrijven en instellingen die aan de informatieplicht energiebesparing moeten voldoen, is de EML een hulpmiddel om te rapporteren aan RVO. De aangepaste EML en specifiek EML voor glastuinbouw komen in de loop van 2023 beschikbaar. 

Fiscale voordelen 

Nu energiekosten zo hoog zijn, is het financieel interessant om zo snel mogelijk te voldoen aan de energiebesparende maatregelen en soms zelfs meer te doen dan nodig is. Zeker nu de fiscale voordelen nog van toepassing zijn. Denk hierbij aan de Energie-investeringsaftrek (EIA), de salderingsregeling in het kader van eigen energieopwekking en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het is voor uw huidige én toekomstige bedrijfsvoering van belang de juiste investeringen toe te passen op het goede moment. Laat u daarom goed informeren of u meldingsplichtig bent en of u de vereiste maatregelen met fiscale voordelen of subsidies kunt realiseren. 

Wilt u liever alleen voldoen aan de wettelijke eisen? Doe dan nog voor 1 juli 2023 de melding. Tot deze datum mag nog gebruik gemaakt worden van de huidige lijst van energiebesparende maatregelen. 

Uitvoerige controle 

De meldingsplicht in het kader van energieverbruik en energiebesparende maatregelen is vanaf juli 2023 vier jaar lang van kracht. Op dat moment treden ook de nieuwe EML in werking. Iedere vier jaar moet een bedrijf die deze melding doet, aangeven welke maatregelen zijn getroffen en welke maatregelen op termijn worden uitgevoerd. Hier wordt inmiddels uitvoerig op gecontroleerd. Iedere omgevingsdienst die een milieucontrole uitvoert, heeft het energieverbruik en de meldingsplicht hoog op de agenda staan. Controle vindt plaats door een uitdraai van het energieverbruik te tonen. Let wel, het gaat om het totale verbruik. Ook zelf opgewekte energie moet worden meegenomen in het totaalverbruik.   

De adviseurs van Flynth helpen u graag met het doorrekenen van de fiscale voordelen en mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Neem gerust contact op.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: