Waarom investeren in energiebesparende maatregelen juist nu interessant is voor ondernemers

 
Waarom investeren in energiebesparende maatregelen juist nu interessant is voor ondernemers
Gepubliceerd: 10-10-2023, laatst gewijzigd: 16-07-2024

De Nederlandse overheid heeft het doel gesteld om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Om dit te bereiken zijn er verschillende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het energieverbruik in Nederland omlaaggaat. Ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen. Hiervoor heeft de overheid de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) opgesteld. Investeren in energiebesparende maatregelen levert ondernemers op de korte en lange termijn financieel voordeel op. Gert Elling en Isabel Boschma-Van der Star van Flynth leggen uit hoe het zit.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de overheid lijsten opgenomen met erkende maatregelen om energie te besparen: de EML. “De overheid duidt dit aan als energiebesparende maatregelen die zich relatief snel, in vijf jaar of minder, terugverdienen”, zegt bedrijfsadviseur Isabel. “Nu de prijzen voor gas en elektra stijgen, zijn de maatregelen ook sneller terug te verdienen. De EML bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Alle kantoren moeten bijvoorbeeld sinds 1 januari 2023 energielabel C hebben.”

Voor welke bedrijven gelden de EML?

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) gebruiken vallen sinds 2019 onder de informatieplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om aan de overheid aan te geven wat hun energieverbruik is en welke maatregelen ze gaan treffen om energie te besparen. Bedrijven die onder deze grenswaarden zitten hebben deze plicht niet, maar zouden het vanuit het oogpunt van goed ondernemerschap toch kunnen doen. Verduurzamen kan onderdeel zijn van uw nieuwe businessmodel. Mkb’ers en agrarisch ondernemers die hun positie in de waardeketen willen behouden, zijn hier actief mee bezig. Zo blijven ze aantrekkelijke ketenpartners. Toekomstgerichte ondernemers (be)sparen energie.

Bedrijven kunnen aan hun energiebesparingsplicht voldoen door alle, voor hen toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren. Voor bedrijven en instellingen die aan de informatieplicht energiebesparing moeten voldoen, is de EML een hulpmiddel om bij de overheid te rapporteren. “De overheid voert bij ondernemers controle uit of zij voldoen aan hun informatie- en energiebesparingsplicht”, zegt Gert Elling, bedrijfsadviseur bouw. “Als ondernemers niet voldoen aan hun plicht, krijgen zij in eerste instantie een termijn opgelegd waarin zij wel moeten voldoen aan de plicht. Gebeurt dat nog niet, dan begeven ondernemers zich op het terrein van een economisch delict, mét bijbehorende sancties.”

Melding doen voor 1 december 2023

Per 1 juli 2023, precies vier jaar na de eerste ronde, zijn nieuwe regels in werking getreden. Isabel: “De EML worden steeds uitgebreider. In de EML staan steeds meer voorwaarden waar ondernemers aan moeten voldoen. De glastuinbouw had onder het oude regime bijvoorbeeld een uitzonderingspositie, maar die is verdwenen. Bedrijven moeten eens per vier jaar een nieuwe melding doen. De volgende deadline is 1 december 2023.”

Update: RVO meldt op RVO.nl dat er storingen zijn geweest in het formulier informatieplicht. De omgevingsdiensten, die de uitvoering van het toezicht op de informatieplicht energiebesparing verzorgen, zijn bereid om te wachten het met aanschrijven van de nog niet gemelde bedrijven en instellingen tot 1 januari 2024. Zo hebt u iets meer tijd om te voldoen aan uw informatieplicht. 

Wat zijn de voordelen van de EML voor ondernemers?

Naast dat energie besparen bijdraagt aan een betere wereld voor nu en voor toekomstige generaties, levert het ondernemers ook financieel voordeel op, zegt Gert. “Voor ondernemers is het natuurlijk van groot belang om een financieel gezonde onderneming te hebben en te houden. Gezien de huidige prijsontwikkelingen, kunnen maatregelen zich binnen vijf jaar of sneller terugverdienen. Dat betekent snel voordeel in de financiën. Energie besparen leidt tot minder energiekosten van de onderneming. Investeringen die gemoeid zijn met de EML, komen daarnaast in aanmerking voor subsidie. Als een onderneming een investering doet in een EML-maatregel, kan hij een deel van de kosten aftrekken van de winst in dat jaar. Het moet natuurlijk wel op een bepaald niveau zijn wil het interessant genoeg zijn. Dit kan dan vallen onder de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ledverlichting is bijvoorbeeld een maatregel die op de Energielijst voor EIA staat. In een keer alle ledlampen vervangen vergt een investering, maar daarvoor kan financiële compensatie via de EIA plaatsvinden. Dan is het handiger om het zo te doen dan om ze stuksgewijs te vervangen. Sommige energiebesparende maatregelen vallen ook onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).”


“Bedrijven die minder energie uitstoten, kunnen dit gebruiken in hun marketingboodschap”, vult Isabel aan. “Dit is goed voor de bedrijfsreputatie en voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarnaast voldoet de onderneming aan de geldende wet- en regelgeving.”

Hoe ondersteunt Flynth ondernemers die willen verduurzamen?

Bepalen welke energiebesparende maatregelen een ondernemer moet nemen, is niet altijd makkelijk. Zeker gezien de complexheid van de regelgeving en alle voorwaarden waar u rekening mee moet houden. Flynth helpt u hiermee graag. “Wij inventariseren samen met de ondernemer aan welke zaken hij of zij moet voldoen voor de informatieplicht en welke energiebesparende maatregelen daarbij horen”, vertelt Isabel. “We inventariseren daarnaast de mogelijkheden voor subsidie en we informeren de ondernemer proactief over de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan technische opties als de ondernemer besluit een investering te doen en de fiscale mogelijkheden. Of, als dat nodig is, de aanvraag voor een vergunning om de bouwkundige staat van een bedrijfsgebouw te verbeteren. Flynth heeft alle expertiselijnen in huis, wel zo handig. Van subsidieadvies tot bedrijfs- en bouwkundig en juridisch advies.” “Ons advies is daarnaast onafhankelijk”, vult Gert aan. “Wij werken immers niet vanuit leveranciers, maar voor onze klanten.”

Energiemonitoring

Energiemonitoring is ook een aspect van energiebesparing waar Flynth ondernemers mee helpt. Gert: “Bij bedrijven die kiezen voor Energiemonitoring, inventariseren we wat het verbruik over een bepaalde tijd is. Dat kan per maand zijn, maar zelfs ook per uur. Op basis daarvan bekijken we waar de pieken zitten, waar dat door komt en wat er eraan kunnen doen. We kunnen dan besparingen realiseren door bijvoorbeeld verwarming in kantoorpanden beter in te regelen of te adviseren over isolatie of het gebruik van andere machines. Voor ondernemers in de melkveehouderij bijvoorbeeld is er een Top 5 besparende maatregelen. Denk aan een optimaal ingestelde voorkoeler, een warmte-terugwin-installatie, een kwalitatief goede frequentieregelaar op de vacuümpomp, isolatie van het spoelsysteem in combinatie met temperatuurverlaging van het warmwatertoestel en het vervangen en optimaliseren van verlichting.”

Energieaudit

Ondernemers die echt van de hoed en de rand willen weten wat hun energieverbruik betreft, kunnen ervoor kiezen om Flynth een EED Energie-Audit* te laten doen in hun bedrijf. “Wij brengen dan de hele bedrijfsvoering in kaart waar het energieverbruik betreft”, zegt Gert. “Daar hoort bijvoorbeeld ook vervoer bij. Deze audit is voor bedrijven met meer dan 250 fte of 50 miljoen euro aan jaaromzet en 43 miljoen euro aan balanstotaal zelfs vanuit de Europese regelgeving verplicht.”

*Flynth voert bij een EED Energie-Audit geen assurance of aan assurance verwante werkzaamheden uit.

Stappenplan en tips

 

Met het handige stappenplan van Flynth bespaart u in drie stappen energie. Wilt u ook weten hoe u snel kunt starten met energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf én voldoen aan de energiebesparingsplicht? Flynth bespaart u graag energie, met ons stappenplan en onze energie-expertise. Download het stappenplan hier gratis.  

Als ondernemer energie besparen?

Eenvoudig voldoen aan uw meldingsplicht energiebesparing? Flynth bespaart u graag energie en verzorgt de melding voor u. Mogen we u ontzorgen bij uw melding

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de EML en de mogelijkheden voor subsidie of financiering? Neem contact op met Flynth of lees meer over de Energiebesparingsplicht

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: