Eco-activiteit Groenbedekking in het nieuwe GLB

 
Eco-activiteit Groenbedekking in het nieuwe GLB
Gepubliceerd: 04-04-2023, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunt u uw bedrijf op verschillende manieren verduurzamen. Eén daarvan is door gebruik te maken van de eco-regeling. Er zijn 22 eco-activiteiten die gezamenlijk bijdragen aan vijf verschillende doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. Een eco-activiteit waarover veel vragen worden gesteld, is nummer 12: groenbedekking.  

Groenbedekking gaat over vanggewassen en groenbemesters. Door uw perceel hiermee te bedekken, verhoogt u het organisch stofgehalte en verbetert u de bodemkwaliteit. Er zijn diverse gewassen die u hiervoor kunt inzetten. Die vindt u in het document ‘Gewascodes en gewassen eco-activiteiten’.   

Eisen aan groenbedekking

Wilt u gebruikmaken van deze eco-activiteit? Houd dan rekening met de volgende eisen:  

  • U houdt uw perceel van 1 januari tot 1 maart voor minimaal 80 procent zichtbaar bedekt.  
  • U bedekt uw perceel met het vanggewas of de groenbemester die u hebt gezaaid in 2022.  
  • U gebruikt pleksgewijs gewasbeschermingsmiddelen op maximaal 10 procent van het perceel.  
  • U werkt het gewas onder met machines, voorafgaand aan de hoofdteelt.  
  • Voor het onderwerken van het gewas spuit of brandt u het níét dood.  

Groenbedekking opgeven als voorteelt in de Gecombineerde Opgave

Als u in 2023 gebruik wilt maken van de groenbedekkingsactiviteit, moet u dit opgeven in de Gecombineerde Opgave (GO). Geef het vanggewas of de groenbemester op als voorteelt. Vier aandachtspunten:  

  • Het gewas moet op de lijst met toegestane gewassen voor de eco-maatregel groenbedekking staan.  
  • Alleen de partij die het perceel op 15 mei in gebruik heeft, kan bij dit perceel de eco-activiteit ‘groenbedekking’ opgeven.  
  • Dit is de enige manier om deze eco-activiteit aan te vragen. Het heeft dus geen zin om dit via Mijn percelen op te geven.  
  • De voor- of nateelt die u opgeeft in de GO, wordt niet vastgelegd in ‘Mijn percelen’. In ‘Mijn percelen’ wordt alleen de hoofdteelt vastgelegd. 

Bewijs van inzaai

Hebt u in 2023 een perceel met groenbedekking overgenomen van een andere ondernemer? Dan dient u het gewas in de periode van 1 januari tot 1 maart in stand te houden. U kunt de eco-activiteit ‘groenbedekking’ aanvragen voor dit perceel. De bewijslast van inzaai ligt nog wel bij de oude gebruiker. Wij adviseren u om onderling afspraken te maken over de registratie.  

De controle op groenbedekking zal in 2023 vrijwel uitsluitend een administratieve controle zijn. Daarom is het van belang dat u de voor- en nateelt goed registreert bij de Gecombineerde Opgave en de bewijslast hiervan, zoals facturen en labels, goed bewaart in uw administratie. 

Neem contact op

Hebt u vragen over de eco-activiteit ‘groenbedekking’? Of behoefte aan advies over het nieuwe GLB? Onze specialisten staan voor u klaar. Neem contact op met uw Flynth-adviseur. We helpen u graag.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: