Verlenging indieningsperiode Gecombineerde Opgave 2023

 
Verlenging indieningsperiode Gecombineerde Opgave 2023
Gepubliceerd: 25-04-2023, laatst gewijzigd: 01-07-2024

Goed nieuws, u krijgt dit jaar een maand langer de tijd om de Gecombineerde Opgave (GO) in te vullen. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema heeft deze termijn verlengd tot en met 15 juni 2023. Dit maakte hij op 18 april bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer over deze verlenging en welke mogelijkheden dit u biedt. 

Brief van de minister

In zijn brief schrijft minister Adema: “In de Gecombineerde Opgave doen agrarisch ondernemers onder andere hun opgave voor de verschillende subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en hun opgave voor de mestwetgeving. De openstellingsperiode voor de Gecombineerde Opgave loopt van 1 maart tot en met 15 mei, gelijktijdig met de jaarlijkse landbouwtelling. Door de introductie van nieuwe onderdelen is er bij agrarisch ondernemers en adviseurs dit jaar de nodige onrust over het werk dat de opgave met zich meebrengt en over onvolkomenheden in de gehanteerde kaarten.” 

Brandbrief aan de minister

Voor Flynth was dit aanleiding om vanuit de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) een brandbrief aan de minister te sturen. Daarnaast brachten we de vaste leden van de Commissie Landbouw op de hoogte van onze zorgen. 

Wij zijn blij dat de minister deze stap heeft gezet. Dit biedt ondernemers meer tijd. Daarnaast geeft het ons meer tijd om u goed te ondersteunen. Toch weten we nog steeds niet zeker of deze ruimte afdoende is om alle aanvragen tijdig en volledig in te dienen. We constateren namelijk dat er nog steeds op veel punten onduidelijkheid is over de uitleg van de regelgeving. Wat grote gevolgen kan hebben voor de uitbetaling, dit jaar veel meer dan anders. Een wijziging kan ertoe leiden dat uitbetaling voor het gehele areaal in de categorie goud plotseling verandert in alleen de basispremie (of andersom), met grote financiële gevolgen. De gevolgen van de verschuiving van de deadline voor de uitbetalingstermijnen én de aanvraagperiode voor het nieuwe GLB 2024, die eind dit jaar plaatsvindt, zijn nog niet bekend. 

Toch tijdig aan de slag

Wij zetten ons onverminderd in om u te ondersteunen en een tijdige opgave te realiseren. Daarbij adviseren we u om toch tijdig aan de slag te gaan, nu de druk er wat af is door de verlengde termijn. Het voorjaar dient zich laat aan, waardoor veel ondernemers hetzelfde werk in een kortere tijd moeten afronden. Daardoor ontstaat het gevaar dat de GO op de achtergrond raakt.  

We zien bij de ondernemers die we ondersteunen dat het een enorme puzzel is om bij de gewenste uitkomst te komen. Hierdoor moeten of kunnen er soms toch nog andere keuzes gemaakt worden. Of het blijkt dat er nog een onduidelijke situatie is die om verheldering vraagt om de aanvraag op het beoogde uitbetalingsniveau in te kunnen dienen. Als u hiermee wacht tot de laatste weken, kan het zijn dat u al te laat bent. Tijdig beginnen, biedt u ook de ruimte om waar nodig hulp in te schakelen en om een gedegen beslissing te nemen bij keuzes waar u voor komt te staan. Zodat u onrust voorkomt en een piek niet wordt verschoven naar begin juni. Als u er niet uit denkt te komen, willen we u vragen om zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind mei, contact op te nemen met uw Flynth-adviseur. Die kan u mogelijk tips geven zodat u uw GO kunt afronden. 

Wij staan u bij

Bij Flynth ondersteunen we u met het beste advies. We geven u de informatie en middelen om de GO zo goed mogelijk in te vullen. Zodat u een passende beloning krijgt voor uw investeringen. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen.  

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: