De melkprijs is relatief hoog. Hoe gaat de melkprijs zich verder ontwikkelen?

 
De melkprijs is relatief hoog. Hoe gaat de melkprijs zich verder ontwikkelen?
Gepubliceerd: 17-11-2022, laatst gewijzigd: 12-05-2024

In 2022 is de melkprijs flink gestegen: zo’n 16 eurocent per geleverde kilogram melk. Het is aannemelijk dat uw inkomen als melkveehouder hierdoor stijgt, ondanks de hogere kosten. Dit extra inkomen betekent ook dat u meer belasting moet betalen. Denk er nu over na wat u kunt doen om dit te beperken. Ik geef u graag een aantal tips.

Ruimte die wordt gebruikt voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud, een investering of extra aflossing. Soms wordt ook buiten het bedrijf geïnvesteerd voor ‘de oude dag’. Aandachtspunt is om ook ruimte te reserveren om straks belasting over dit jaar te betalen. Dit doet mij denken aan mijn overleden vader. Die altijd zei dat hij graag belasting betaalde. Vanuit zijn idee dat er dan ook goed werd verdiend. Ziet u dit anders dan mijn vader, ga dan tijdig na, of vraag uw adviseur, welk afschrijvingspotentieel of aftrekposten u voor dit lopende jaar nog kunt benutten! Om pijn via de blauwe brieven zo veel mogelijk te beperken.

Welke kosten

In klantgesprekken hoor ik weinig melkveehouders, die verwachten dat het huidige kostenniveau daalt naar het oude peil. Realistisch is een verdere kostenstijging. Zoals via de oplopende rente. Ezelsbruggetje: voor een doorsnee melkveebedrijf met gemiddelde financiering, betekent elke procent rentestijging ongeveer één cent kostprijsverhoging. Nog belangrijker, hoe is dat in uw situatie?

Of het effect van het kwijtraken van de derogatie. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kost dit ook één tot drie cent extra per kilo melk. En dan hebben we het nog niet over de lasten die samenhangen met eventuele investeringen in duurzaamheid. Met de vraag welke bijdrage aan het rendement deze leveren. Of de extra lasten om toe te werken naar volledige grondgebonden melkveehouderij. Via de optelsom van deze ontwikkelingen stijgt de kritieke opbrengstprijs voor een doorsnee bedrijf zo maar door richting 50 cent. Als algemeen beeld. Maar nog belangrijker om deze effecten voor uw eigen bedrijfssituatie helder te krijgen.

Ontwikkeling van melkprijs

Vraag die hierbij hoort is natuurlijk, hoe de opbrengstprijs van de melk zich verder gaat ontwikkelen. Er zijn geen concrete vooruitzichten voor een flinke melkprijsdaling. Bij een kritieke opbrengstprijs richting 50 cent hoort minimaal een opbrengstprijs van dit niveau. In hoeverre is dit voor de langere termijn een realistisch? Stelling die ik vaker hoor, is dat langjarig gezien, de opbrengstprijs en de kostprijs van de melk in de buurt van elkaar zullen liggen. Met het argument dat er anders uiteindelijk geen boer overblijft. Ik kan deze redenatie goed volgen.

Maar hoe sterk is dit argument echt? Kan en wil de klant-afnemer van de zuivelfabriek de kostprijsstijging bij de melkveehouder ook altijd volledig vergoeden? En voor welke producten kiest de consument in de supermarkt? Oftewel, in hoeverre maakt deze de overstap van A-merk naar huismerk. Verschillende zuivelfabrieken geven onafhankelijk van elkaar aan, dat hun afnemers meer aandacht hebben voor duurzaamheid. Uitdaging voor de zuivelondernemingen is om deze aandacht in de onderhandelde prijs terug te zien. Een taak voor de individuele melkveehouder is om het effect van verschillende melkprijsniveaus voor uw eigen situatie scherp te krijgen.

“Een taak voor de individuele melkveehouder is om het effect van verschillende melkprijsniveaus voor uw eigen situatie scherp te krijgen.”

Biologisch

Het CBS maakte bekend dat het aantal landbouwbedrijven met biologische bedrijfsvoering is gegroeid. Zo steeg het aantal biologische melkveebedrijven of in omschakeling, in vijf jaar tijd van 525 naar nu 747 stuks. Gemiddeld genomen koos dus bijna elke week een melkveehouder voor (omschakeling naar) biologische bedrijfsvoering. Friesland Campina draagt uit dat er ruimte is voor biologische melkveehouders. Er wordt ruimte in de markt gezien. Op dit moment is het verschil in opbrengstprijs tussen gangbare en biologische melk relatief klein. Kijken we langjarig, dan zien we dat de extra kosten voor biologische melkproductie ongeveer worden goedgemaakt door de hogere opbrengsten.

De gunstige melkprijs nu, naast onzekerheden over bijvoorbeeld stikstof, geeft een dubbel gevoel. Als melkveehouder is het zaak, om juist de verschillende scenario’s voor uw eigen situatie helder te krijgen. Zodat u ook uiteindelijk weer de juiste keuzes kunt maken. Misschien komt er nog ondersteuning via de inhoud van het Landbouwakkoord. En wordt het straks een mooi einde van dit bijzondere jaar.

Deze blog is geplaatst op de website van Boerderij/Rundveehouderij én in Boerderij Rundveehouderij nr. 7 (15 november 2022).

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Blog

Geschreven door: