Welke gevolgen heeft het kabinetsplan voor stikstofreductie voor uw bedrijf?

 
Welke gevolgen heeft het kabinetsplan voor stikstofreductie voor uw bedrijf?
Gepubliceerd: 20-07-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Veel zaken zijn nog niet helder. Begrijpelijk is de reactie om af te wachten. Toch is het verstandig om juist nu goed zicht te krijgen op uw eigen situatie. Afspraak in het kabinet is gemiddeld 50 procent minder stikstofuitstoot in 2030 in Nederland. Met op de inmiddels beruchte kleurenkaart verschillende reductiepercentages per gebied. De provincies moeten voor 1 juli 2023 aangeven hoe per gebied de gestelde doelen kunnen worden bereikt. Enkele provincies lopen hier al op vooruit, wat passend voor u kan zijn om op in te spelen. Verder worden ook diverse projecten vanuit bedrijfsleven opgezet rondom de Lely Sphere en andere oplossingen. Verder zien we ook dat bedrijven met meer locatie waarvan 1 ouder is, of een bedrijf zonder opvolging met oudere locatie de beëindiging of verplaatsing regeling wel passend kan zijn. Dit natuurlijk steeds afhankelijk van ieders eigen ambitie

Keuzes  voor de toekomst 

Een individueel bedrijf kan kiezen uit extensiveren, innoveren (in combinatie met management aanpassen), verplaatsen of beëindigen. Het Rijk ondersteunt maatregelen met advies en subsidies. De reductiedoelen zijn ambitieus met impact op de toekomst van agrarische bedrijven, hun gezinnen en het platteland. Wat de gevolgen van het beleid precies zijn is niet geheel duidelijk. Soms is het passend af te wachten tot duidelijkheid, soms is het passend om voor de rest op alvast stappen te zetten bijvoorbeeld rondom grondgebonden melkveehouderij wat los van de stikstof aanpak staat.  

Zicht op uw eigen situatie 

Juist nu is het zaak om goed zicht op uw eigen situatie te krijgen en de mogelijkheden. Handig om dit samen met een goede adviseur te doen:  

 • In welk gebied zit ons bedrijf en welk richtinggevend reductiepercentage hoort daarbij?  
 • Welke opties zijn er om het reductiepercentage te halen? 
 • Op welke manieren kan ik verduurzaming op mijn bedrijf realiseren? 
 • Welke mogelijkheden zijn er voor ons bedrijf, richting volledige grondgebonden melkveehouderij in 2030? Wat kan met een samenwerking met extensieve veehouder of akkerbouwer? 
 • Welk stal- en mestsysteem past bij mijn onderneming, als ik mij richt op de toekomst? 
 • Is een stoppersregeling interessant en passend, zo mogelijk juist voor 1 van onze locaties? 
 • Voor veehouders: als ik PAS-melder ben in een gebied met kleine kans dat de provincie stikstofruimte kan bieden. Is het dan verstandig om zelf stikstof te kopen? Extern salderen waar het nu het nog kan.   
 • Voor akkerbouwers: hoe kan omgaan met een beperking van gewasbeschermingsmiddelen en welke mogelijkheden heb ik voor het extensiveren van het bouwplan? 

Specifieke zaken  

 • U heeft een nog lopende vergunningsaanvraag 
 • U heeft al een vergunning, maar moet de bouw nog uitvoeren 
 • U wilt op korte termijn nog stikstof van collega’s overnemen  
 • U wilt versneld stappen zetten en vooruitlopen om uw bedrijf aan te passen aan de nieuwe    werkelijkheid die kabinet met provincies voor ogen hebben. Het gaat dan om natuur (stikstof), klimaat (CO2 en duurzaamheid), water (peil en veen) en het realiseren van volledige grondgebondenheid voor melkveebedrijven. 

Waar de conceptregelingen voor beëindiging en verplaatsing voor sommigen niet passend zijn, kan deze voor anderen eventueel juist wel passend zijn. Juist ook dan is het zaak om tijdig voorbereid te zijn en inzicht te krijgen in de financiële kant van de verschillende mogelijkheden. Kortom, ook voor u eigen situatie geldt: regeren is vooruitzien! 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: