Wat betekent de fors opgelopen kostprijs van vleeskalveren voor u?

 
Wat betekent de fors opgelopen kostprijs van vleeskalveren voor u?
Gepubliceerd: 14-01-2023, laatst gewijzigd: 12-05-2024

Door de stijging van de kosten voor onder andere voer en energie is de kritische kostprijs van vleeskalveren vorig jaar fors opgelopen. De kritische kostprijs is de opbrengstprijs die u nodig hebt om alle kosten te betalen en u helpt bij de beslissing om wel of geen kalveren op te zetten. 

Als vleeskalverhouder hebt u te maken met (historisch gezien) hoge opbrengstprijzen, maar ook met fors opgelopen kosten. Dat ziet u terug in de kritieke kostprijs: 

  • Voor blankvleeskalveren bedraagt deze eind 2022 (week 46) 6,53 euro per kilo geslacht gewicht, inclusief btw. Bij een opbrengstprijs van 6,00 euro betekent dat een negatieve ruimte van 0,53 euro per kilo.  
  • Bij jong-rosé bedraagt de kritieke kostprijs 4,78 euro per kilo, wat bij een opbrengstprijs van 5,10 euro een ruimte geeft van 0,32 euro per kilo.  
  • Tot slot ligt de kostprijs van oudroze in die periode op 4,82 euro. Dat geeft bij een opbrengstprijs van 4,85 euro een ruimte van 0,03 euro per kilo geslacht gewicht. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op KWIN 2022/2023 en resultaten van VVK studieclub Oost-Nederland (Vereniging van Kalverhouders). Specifiek voor de blankvleeskalveren is gerekend met een voergeldvergoeding van 250 euro per jaar en 1,92 rondes per jaar. 

Toegenomen voerkosten 

De hogere kritieke kostprijs wordt met name veroorzaakt door de toegenomen kosten voor voer en energie. Met name bij blankvlees wegen de hoge zuivelprijzen zwaar in de voerkosten (relatief 58 procent duurder), net als de duurdere energie (plus 33 procent). Bij oud-rosé wordt de stijging in de voerkosten vooral veroorzaakt door een beperkt aanbod aan bijproducten. 

Voor 2022/2023 rekende KWIN al met een kostprijsverhoging, maar die is door de tijd ingehaald. Als met meer actuele voerkosten (november 2022) wordt gerekend, ligt de kostprijs voor blankvlees eind vorig jaar 1,13 euro per kilo hoger dan een jaar eerder. Bij jong-rosé is dat 0,62 euro en bij oud-rosé 0,78 euro per kilo. 

Marges flink onder druk 

Alles bij elkaar opgeteld staan de marges dus, ondanks de historisch hoge opbrengstprijzen, flink onder druk en bij blankvlees zijn de marges zelfs negatief. Jong-rosé lift mee op de hoge opbrengstprijzen voor blankvlees en heeft relatief minder last van de fors gestegen voerprijzen. Opvallend is dat het bij oud-rosé nu ook krap begint te worden, met name door het gebrek aan geschikte bijproducten in combinatie met een hoge behoefte aan onderhoudsvoer voor deze oudere dieren. 

Bedrijfsspecifieke kosten 

Als ondernemer kunt u uw kostprijs en financiële ruimte in beeld brengen door te rekenen met uw eigen opbrengstprijs en bedrijfsspecifieke kosten. Daaronder vallen, naast variabele kosten als kalf, voer en energie, ook vaste kosten als privé-uitgaven, belasting, aflossing en korte- en langtermijninvesteringen. Bij het bepalen van uw strategie is het belangrijk daar inzicht in te hebben. Onafhankelijk van de keuze voor het wel of geen kalveren opzetten lopen deze kosten immers gewoon door. 

Wel of geen nuka’s opzetten 

De kritieke kostprijs op basis van KWIN (dus met alleen variabele kosten) is bruikbaar bij oplegbeslissingen ten tijde van hoge nukaprijzen en matige verwachte opbrengstprijzen. U kunt er als kalverhouder dan voor kiezen om dure nuka’s even niet op te zetten en te kiezen voor leegstand. 

Een voorbeeld (cijfers nov. 2022): 

Is bij de op te zetten oud-rosékalveren in week 46 de nukaprijs 160 euro en verwacht de kalverhouder dat de opbrengstprijs van 3,49 euro geslacht gewicht niet haalbaar is, dan kan hij de stal beter leeg laten staan totdat de nukaprijs zakt of een hogere opbrengstprijs van de slachtkalveren kan worden verwacht. 

Stel uw vraag! 

De keuze voor het wel of geen kalveren opzetten is dus afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt en van uw bedrijfsspecifieke situatie. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de kosten en de aandachtspunten om uw strategie te bepalen. Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of wenst u ondersteuning? Onze adviseurs helpen u graag. Neem contact op met uw contactpersoon of maak gebruik van het contactformulier ‘Stel uw vraag’.   

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: