Vakantiedagen afboeken bij ziekte? Vraag instemming werknemer

 
Vakantiedagen afboeken bij ziekte? Vraag instemming werknemer
Gepubliceerd: 23-01-2024, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Stel: uw werknemer had vakantie aangevraagd, maar voordat die vakantie begint, wordt hij ziek. U en uw bedrijfsarts stemmen ermee in dat hij alsnog op vakantie gaat. Wilt u deze dagen afboeken van het vakantiesaldo van uw werknemer? Dan moet u deze mogelijkheid in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd hebben én instemming van de werknemer vragen. 

Wet: verlof tijdens ziekte is geen vakantie 

De geschetste praktijksituatie gaat over het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen. Dat kan in de situatie dat de werknemer ziek wordt vóór of tijdens een vakantie die al was vastgesteld voordat hij ziek werd. Maar daar zitten wel duidelijke voorwaarden aan. De wet wil werknemers in deze situatie namelijk de mogelijkheid bieden om hun vakantiedagen te behouden, zodat ze die op een later moment alsnog kunnen inzetten. Daarom geldt het toegekende verlof in dit geval in principe niet als vakantie, ook al was het eerder wel met dat doel aangevraagd. 

Voorwaarden: schriftelijke overeenkomst én instemming 

Wilt u het verlof van uw werknemer toch afboeken van zijn vakantiesaldo? Dan gelden de volgende voorwaarden. Ten eerste moet het om bovenwettelijke vakantiedagen gaan. Ten tweede moet u de mogelijkheid om ziektedagen te verrekenen met vakantiedagen schriftelijk hebben vastgelegd in een overeenkomst. Ten derde moet de werknemer elke keer dat deze situatie zich voordoet uitdrukkelijk toestemming geven voor het afboeken van verlof als vakantiedagen. Let op: de vakantieaanvraag op zich of het feit dat de zieke werknemer bij u en uw bedrijfsarts aangeeft dat hij alsnog met vakantie wil gaan, is niet voldoende om aan te nemen dat hij ook instemt met het afboeken van vakantiedagen.  

Vakantie opnemen tijdens ziekte 

In bovenstaande situatie was de vakantie al geboekt voor de werknemer ziek werd. Maar een zieke werknemer kan ook tijdens ziekte vakantie opnemen. De vakantie heeft dan hetzelfde doel als bij een gezonde werknemer: uitrusten van zijn verplichtingen. In het geval van een ziek werknemer gaat het dan om de re-integratieverplichtingen. De overheid wil zieke werknemers met re-integratieplicht stimuleren om ook daadwerkelijk vakantie op te nemen en daarmee de nodige rust te nemen voor hun gezondheid. Daarom geldt voor de wettelijke vakantiedagen van deze werknemers net zoals bij niet arbeidsongeschikte werknemers een vervaltermijn. 

Dit is anders als de zieke werknemer is vrijgesteld van verplichtingen tot re-integratie. In dat geval is het opnemen van vakantie niet aan de orde. In dit geval is de werknemer niet redelijkerwijs in staat om op vakantie te gaan. Daarom zullen de minimumvakantiedagen na het verstrijken van de vervaltermijn dan niet vervallen. 

Verrekenen ook mogelijk zonder re-integratieplicht 

Voor het verrekenen van ziektedagen met bovenwettelijke vakantiedagen maakt het niet uit of uw werknemer een re-integratieplicht heeft. Voor een geplande vakantie kunt u ook vakantiedagen afboeken als uw zieke werknemer is vrijgesteld van re-integratie en dus feitelijk geen vakantie kan opnemen. Als u maar voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden: een schriftelijke overeenkomst en toestemming van de werknemer.  

Advies nodig bij ziekteverzuim en re-integratie? 

Hebt u vragen over het verrekenen van vakantiedagen? Of hebt u behoefte aan iemand die meedenkt over een verzuimdossier? De adviseurs van Flynth HR Services geven u graag professioneel advies over ziekteverzuim en re-integratie. Neem hiervoor contact op met uw Flynth-adviseur of via het formulier hieronder. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: