Uitstel aanvraag vestigingssteun voor jonge landbouwers

 
Uitstel aanvraag vestigingssteun voor jonge landbouwers
Gepubliceerd: 21-08-2023, laatst gewijzigd: 04-09-2023

De openstelling van de vestigingssteun is wederom uitgesteld. Het oorspronkelijke plan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en RVO was dat u als jonge landbouwer per 1 augustus de aanvraag kon doen. Dit werd uitgesteld tot 1 september 2023. Maar door de ontwikkelingen rondom het Landbouwakkoord was ook dit niet meer haalbaar. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten over de vestigingssteun voor jonge landbouwers nog eens op een rij.  

Vestigingssteun is een eenmalig bedrag dat jonge landbouwers kunnen ontvangen na het overnemen van het bedrijf. U bent een jonge landbouwer als u in het jaar van aanvragen op 31 december nog geen 40 jaar bent. De regeling is bedoeld voor bedrijfsovernames die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2023. Dit heeft te maken met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat per januari 2023 is ingegaan.

Onlangs heeft RVO aangegeven dat de aanvraagperiode voor vestigingssteun mogelijk op 1 december 2023 ingaat. Overdrachten die in 2023 hebben plaatsgevonden, voor 1 december, komen in aanmerking. Bedrijfsovernames die al in 2022 hebben plaatsgevonden vallen niet onder de regeling, aldus RVO. Recent heeft RVO hierop aangegeven dat er wel wordt bekeken of er toch budget beschikbaar is om bedrijfsoverdrachten die hebben plaatsgevonden in 2022 en voldoen aan de voorwaarden, toch met vestigingssteun te belonen. 

Hoogte vestigingssteun  

De hoogte van de vestigingssteun was eerder dit jaar bepaald op een eenmalig bedrag van 25.000 euro per bedrijf. In de onderhandelingen over het Landbouwakkoord, heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) gerealiseerd dat dit bedrag werd verhoogd naar 85.000 euro. Het Landbouwakkoord heeft echter geen doorgang gevonden. In de komende maanden neemt de regering een besluit over de (hoogte van) de vestigingssteun. 

Voorwaarden vestigingssteun

Naast de leeftijdsgrens geldt er een aantal voorwaarden voor de vestigingssteun. 

  • U neemt minimaal vijftig procent van het bedrijf over. Of in het geval van twee jonge landbouwers meer dan twee keer vijfentwintig procent. 
  • ​De jonge landbouwer beschikt over ‘doorslaggevend’ zeggenschap.  
  • De procedure voor de steun is op basis van wie het eerst komt die het eerst maalt.  
  • ​De regeling valt niet onder de-minimussteun.  
  • Voor het aanvragen van de vestigingssteun is het belangrijk dat de bedrijfsoverdracht (notarieel) heeft plaatsgevonden.
  • Bij een complete aanvraag hoort informatie over de gerealiseerde (notariële) overdracht en een bedrijfsplan.  

Eisen aan bedrijfsplan 

De eisen aan het bedrijfsplan zijn relatief licht. Het gaat om een beschrijving van waarvoor u de vestigingssteun inzet en hoe u met een aantal aspecten rondom duurzaamheid omgaat. Er vindt geen toetsing plaats achteraf. De inhoud van het bedrijfsplan is geen beoordelingscriterium voor het honoreren van de aanvraag van de vestigingssteun. Het idee is dat u als ondernemer het plan zelf moet kunnen aanleveren. Ofwel dat u grotendeels gebruik kan maken van een eventueel plan dat wij in samenwerking met u al voor de bank hebben voorbereid. 

Contact 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor bedrijfsovername en de juiste stappen hierin? Of over de regeling vestigingssteun en of u in aanmerking komt voor de subsidie? Neem dan contact op met uw adviseur van Flynth. We helpen u graag verder.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: