Subsidieregeling Van asbest naar duurzaam dak Flevoland

 
Gepubliceerd: 29-03-2019, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Vanaf 1 april 2019 is de regeling ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019-2020’ opengesteld in de provincie Flevoland. Middels deze regeling kunnen eigenaren die hun asbestdak willen saneren of reeds hebben gesaneerd na 1-1-2016, subsidie krijgen wanneer zij ook gaan investeren in een zonnepaneleninstallatie. Wanneer er daarnaast ook nog geïnvesteerd wordt in extra isolatie is extra subsidie mogelijk.

De regeling is opgesplitst naar de grootte van het te saneren oppervlak:

  • Bij een asbestoppervlak kleiner of gelijk aan 250 m2
    Voorwaarde: tenminste 1500 Wattpiek aan zonnepanelen
    Subsidiebedrag: 6,50 euro per m2.
  • Bij een asbestoppervlak groter dan 250 m2
    Voorwaarde: tenminste 5000 Wattpiek aan zonnepanelen
    Subsidiebedrag: 4,50 euro per m2.

Aanvullend: Wanneer er ook wordt geïnvesteerd in dakisolatie met een Rd-waarde van tenminste 3,5, wordt de bijdrage verhoogd met 2 euro per m2.

Belangrijk: ook aanvragers die al asbest gesaneerd hebben kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen, ook wanneer men reeds subsidie ontvangen heeft in het kader van de Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken (SVA). Voorwaarde hiervoor is wel dat de asbestsanering heeft plaatsgevonden 1 januari 2016.

Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag is 25.000 euro per aanvrager. Het budget voor deze regeling is beperkt en bedraagt 1,5 miljoen euro. De subsidie wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt het eerst maalt’. Op tijd een complete aanvraag indienen is dus belangrijk.
Wanneer op een dag het budget wordt overschreden krijgen de kleinere aanvragen de voorkeur bij de verdeling.

Aanvullend advies voor rendement zonnepanelen

Wellicht kan deze subsidie u de stimulans geven om zelf elektriciteit op te wekken middels zonnepanelen. Voor u als ondernemer is het belangrijk om vooraf goed inzicht te hebben in de rentabiliteit van uw project en de benodigde grootte van de installatie. Met Advies op Maat kunt u een rendementsberekening voor zonnepanelen laten uitvoeren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Meer informatie

Meer advies nodig over het aanvragen van deze subsidie? Meer advies nodig over rendement zonnepanelen? Neem contact op met een subsidieadviseur via het onderstaande formulier.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

nieuws

Geschreven door: