Subsidie voor verduurzaming landbouwbedrijf in Friesland, Groningen en Drenthe

 
Subsidie voor verduurzaming landbouwbedrijf in Friesland, Groningen en Drenthe
Gepubliceerd: 23-01-2024, laatst gewijzigd: 18-04-2024

Bent u landbouwer in Friesland, Groningen en Drenthe en overweegt u uw landbouwbedrijf te verduurzamen? En investeert u hierbij in de (huur)koop van nieuwe machines of installaties? Vanaf 22 januari 2024 kunt u hiervoor subsidie aanvragen via de regeling ‘Productieve investeringen Landbouw voor Friesland, Groningen en Drenthe’*.  

Voor wie? 

U kunt de subsidie aanvragen als individuele landbouwer of binnen een samenwerkingsverband van landbouwers. Bestaat uw landbouwbedrijf uit meerdere landbouwers? Dan ontvangt u als landbouwbedrijf één keer subsidie.  
 
Voor jonge landbouwers is de subsidieregeling extra interessant. Een deel van het subsidiebudget wordt specifiek voor deze doelgroep gereserveerd. Onder een jonge landbouwer verstaan we iemand die op 31 december 2024 jonger is dan veertig jaar. Maakt die onderdeel uit van een samenwerking? Dan moet er sprake zijn van een langdurige, blokkerende zeggenschap. Bovendien moet de jonge landbouwer vakbekwaamheid kunnen aantonen door middel van opleiding en/of ervaring. 

Beschikbare budgetten 

 • Friesland 
  Het beschikbare budget in Friesland is 1.955 miljoen. Hierbij is het minimale subsidiebedrag 40.000 euro en het maximale 125.000 euro. Het budget is verdeeld in 1 miljoen voor ‘niet jonge’ landbouwers en 955.000 euro specifiek voor jonge landbouwers.  
   
 • Groningen 
  In Groningen is het budget 2 miljoen, waarvan de helft voor de jonge landbouwers.  
   
 • Drenthe 
  Drenthe stelt een budget beschikbaar van 1,7 miljoen. Van dit budget is 700.000 euro voor jonge landbouwers. 

Voor welke investeringen? 

U kunt de subsidie aanvragen voor investeringen in de vorm van (huur)koop van nieuwe machines of installaties. Er is een lijst opgesteld met investeringscategorieën. Dit zijn in totaal vijf categorieën:  

 • Water (8) 
 • Biodiversiteit en biologische bestrijding (7) 
 • Energie en Klimaat (3) 
 • Veehouderij (10) 
 • Precisielandbouw (3) 

Het aantal subcategorieën binnen de investeringscategorieën staat tussen haakjes. Voor elke subcategorie geldt een puntenaantal. Deze punten zijn relevant voor het tendersysteem: een hoger puntenaantal vergroot de kans op subsidie. Het subsidiepercentage bedraagt 40 procent. Voor jonge landbouwers is dit zelfs 55 procent. Dit betekent dus een minimale investering van 100.000 euro. Voor jonge landbouwers is dit dan 72.728 euro. 

Subsidie aanvragen 

U kunt de subsidie aanvragen via het webportal van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op basis van een offerte. Stuur bij uw aanvraag ook een project- en financieringsplan mee. Vergunningen in het kader van biologische landbouw of verplichte vergunningen moeten ook met de aanvraag worden ingediend. Bovendien moeten enkele verklaringen, zoals een mkb-verklaring en een verklaring niet in financiële moeilijkheden, aan de aanvraag worden toegevoegd. 

Selectie en toekenning 

De subsidieregeling hanteert een tendersysteem. Dit betekent dat aanvragen met het hoogst aantal punten voorrang krijgen. Bij meerdere investeringen in één aanvraag wordt er een gemiddeld puntenaantal berekend. Dat is bepalend voor de ranking. Bent u biologisch landbouwer? Dan krijgt u automatisch een punt extra.  
 
Als het budget wordt overschreden terwijl er aanvragen zijn met dezelfde ranking dan wordt er toegekend volgens een loting. In uitzonderlijke gevallen kan Gedeputeerde Staten overwegen het budget te verhogen. De regeling voorziet niet in een voorschot of deelbetaling.  
 
Wees er tot slot op bedacht dat u binnen twee jaar na de subsidieverlening de investering moet doen. Ook dient u binnen deze termijn een vaststellingsaanvraag in.  

Laat u adviseren 

Hebt u inhoudelijke vragen over deze regeling of wilt u sparren met een adviseur over uw kansen op subsidie? Wij helpen u graag bij het verstrekken en invullen van benodigde documenten en het indienen van de subsidieaanvraag. Neem contact met ons op via onderstaand formulier. 

* De openstelling is een van de eerste binnen het GLB 23-27, de opvolger van het POP3-programma. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: