Nieuws

Subsidie voor schoon en emissieloos bouwen

Subsidie voor schoon en emissieloos bouwen
Gepubliceerd: 22-04-2022, laatst gewijzigd: 25-04-2022

De stikstofproblematiek heeft ook voor de bouwsector grote gevolgen. Om de stikstofproblemen in Nederland aan te pakken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd om werktuigen in de bouw te verduurzamen: de SSEB. Deze regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. 

De SSEB is opengesteld vanaf 9 mei 2022, 09:00 uur. Omdat beoordeling deels plaatsvindt op volgorde van binnenkomst van aanvragen, adviseren wij om snel actie te ondernemen.

De regeling SSEB bestaat uit drie onderdelen: 

Aanschafsubsidie

Subsidie voor de aanschaf van nieuwe emissieloze werktuigen. Voor de aanschaf van een emissieloos werktuig bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, met een maximum van € 300.000. Het budget voor de aanschafsubsidie in 2022 is € 3.330.000 voor bouwwerktuigen en hulpfuncties en € 1.670.000 voor bouwvoertuigen.

Retrofitsubsidie

Voor het ombouwen van werktuigen naar emissieloos of schoner materieel. Bij de ombouw van een werktuig bedraagt de subsidie 40% van de netto investeringskosten van de maatregelen om de emissie terug te dringen, tot maximaal € 300.000. Het budget voor de retrofitsubsidie in 2022 is € 5 miljoen.

Innovatiesubsidie

Voor technologie-, innovatie-, en kennisontwikkeling die een bijdrage leveren aan het behalen van een reductie in emissies, met name NOx, CO2 en fijnstof. Subsidie wordt verstrekt voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies. Voor experimentele ontwikkeling bedraagt het subsidiepercentage 25% van de subsidiabele kosten. Voor haalbaarheidsstudies is het subsidiepercentage 50%. Het budget voor de innovatiesubsidie is in totaal € 10 miljoen. 

De SSEB is open voor aanvragen vanaf 9 mei. Wees er snel bij: de aanvragen voor de aanschaf- en retrofitsubsidie worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De verwachting is dat deze onderdelen snel overtekend zijn.

Belangrijke voorwaarde

Voor deelname aan de aanschaf- of retrofitsubsidie moet u vóór aanvraag een opdrachtbevestiging getekend hebben. Hierin moet wel de ontbindende voorwaarde zijn opgenomen dat de opdracht pas definitief wordt als de aanvraag wordt goedgekeurd. Dit betekent dat u als aanvrager verplicht bent over te gaan tot aanschaf wanneer u de subsidie toegewezen krijgt.

Meer informatie

Heeft u plannen op het gebied van emissieloos bouwen? Neem dan contact op met Flynth subsidieadvies via de button.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Geert Bruns Senior Subsidieadviseur bij Flynth Geert Bruns