Sector en overheid werken samen in Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

 
Sector en overheid werken samen in Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030
Gepubliceerd: 15-12-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

 De ministers van Landbouw en Economische Zaken, de staatssecretaris van Financiën, Glastuinbouw Nederland en Greenports NL hebben eind november het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 getekend. Het doel van dit samenwerkingsverband is een daling van de emissie met 40 procent. Groot voordeel: de overheid is nu onderdeel van de afspraken. 

Het gestelde doel in het Energieconvenant is een restemissie tussen 4,3 en 4,8 Mton CO2-equivalenten per jaar in 2030. Om de doelstelling te halen, zal de sector dit decennium nog stappen moeten zetten. Voor 2020 lag de totale broeikasgasemissie op 7,9 Mton, berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning. De emissie moet dus nog minimaal 40 procent dalen. De definitieve emissie wordt in het voorjaar van 2023 vastgesteld. 

Platform voor de sector 

De sector en overheid werken binnen het convenant samen om de emissiedoelen te halen. Met dit convenant heeft de sector een platform om met de overheid te spreken over hun handelswijze. Bijvoorbeeld om de SDE-regeling te verbeteren. De SDE-subsidie is nu gebaseerd op de gasprijs en zou met een aanvullende insteek de verduurzaming van telers kunnen versnellen, want het geld is aanwezig. 

Flynth helpt 

De adviseurs van Flynth houden de ontwikkelingen binnen het Energieconvenant nauwkeurig in de gaten. Dit zodat wij met onze strategische advisering hierop in kunnen spelen. Ook kunnen wij u  helpen met energievraagstukken, aanvragen voor tegemoetkomingen, proefberekeningen en het doorrekenen van scenario’s. Wilt u meer weten?  Neem dan contact op met uw contactoersoon. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: