Ruim nog dit jaar uw lege B.V. op

 
Ruim nog dit jaar uw lege B.V. op
Gepubliceerd: 22-11-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Heeft u nog een B.V. waarin eigenlijk geen activiteiten meer plaatsvinden? En beschikt de B.V. niet meer over enige (potentiële) baten en worden ook geen baten meer verwacht? Dan kunt u overwegen de B.V. op een snelle manier te beëindigen.

Turboliquidatie

Eerst dienen de aandeelhouders  – net als bij een reguliere beëindiging van een B.V. - een ontbindingsbesluit te nemen met inachtneming van de statutaire bepalingen. Let hierbij op de oproepingstermijn en een eventuele voorgeschreven meerderheid.

Anders dan bij een reguliere beëindiging hoeft er na ontbinding echter geen vereffening plaats te vinden wanneer op het moment van ontbinding van de B.V. geen (potentiële) baten aanwezig zijn. De B.V. houdt dan direct op te bestaan. Daarna wordt de ontbinding ingeschreven in het Handelsregister. Dit wordt turboliquidatie genoemd.

Let op! De turboliquidatie kan alleen wanneer er op het moment van de ontbinding géén baten zijn en ook geen potentiële en/of mogelijke baten. Mocht achteraf blijken dat er wel (potentiële en/of mogelijke) baten aanwezig waren, dan is de B.V. nooit opgehouden te bestaan en heeft de turboliquidatie geen effect gehad.

Geen baten maar wel schulden

Heeft uw B.V. geen baten maar wel schulden? Ook dan kan gebruik worden gemaakt van de turboliquidatie. Dit kan vanzelfsprekend alleen wanneer de B.V. niet onrechtmatig is “leeg gemaakt” terwijl er schulden waren.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Omdat er geen verplichting is tot publicatie, komen schuldeisers er vaak pas later achter dat een B.V. niet meer bestaat. Doordat er ook geen verplichting is om financiële gegevens bekend te maken, beschikken schuldeisers vaak over onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of de gang van zaken rondom de beëindiging van de B.V. wel rechtmatig was en of er terecht gebruikgemaakt is van de turboliquidatie. Deze waarborgen zijn er wel bij faillissementsprocedure.

Om misbruik van de turboliquidatie tegen te gaan en schuldeisers beter te beschermen, is afgelopen juli het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel stelt nadere voorwaarden aan de turboliquidatie en verbindt sancties aan het niet naleven daarvan. De verwachting is dat er haast wordt gezet achter de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en dat de inwerkingtreding niet al te lang op zich zal laten wachten. Wanneer deze tijdelijke wet wordt aangenomen zal het gebruik van de turboliquidatie meer aan banden worden gelegd.

Tip! Wilt u nog op een snelle manier van uw B.V. af? Kom dan zo snel mogelijk in actie. Laat u wel bijstaan door uw Flynth adviseur zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan!


Al blijft turboliquidatie ook in de toekomst mogelijk, om aan de extra voorwaarden te voldoen zullen mogelijk extra kosten moeten worden gemaakt. Ook dat kan een reden zijn om niet te lang te wachten!
 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip 2022

Geschreven door: